Politikatudományi Intézet

Tanmenetek

 

I. év, 1. félév

dr. Lőrincz József: Bevezetés a politikatudományba

dr. Salat Levente: Kutatásmódszertan

dr. Sata Kinga-Koretta: A politikai gondolkodás története. Klasszikus politikaelmélet

dr. Vincze Hanna Orsolya: Bevezetés a kommunikációtudományba

drd. Könczey Elemér: Számítógépes szövegszerkesztés

dr. Pálfy Zoltán: Tudományos dolgozatírás


I. év, 2. félév

dr. Bakk Miklós: Román politikai rendszer

dr. Sata Kinga-Koretta: Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok tanulmányozásába

dr. Pálfy Zoltán: Közpolitika

dr. Székely Imre: Makro- és mikroökonómia


II. év, 3. félév

dr. Bakk Miklós: Összehasonlító politológia: elmélet és módszer

dr. Székely Imre: Nemzetközi gazdaságtan

dr. Lőrincz József: Politikai antropológia

dr. Sata Kinga-Koretta: Politikai ideológiák

dr. Székely István Gergő: Kvalitatív társadalomtudományi kutatásmódszertan

Választható tárgyak: 

dr. Pálfy Zoltán: Átmenet és demokratizálódás Kelet-Közép-Európában

dr. Pálfy Zoltán: Nacionalizmuselméletek

dr. Bakk Miklós: Regionális és helyi politika

dr. Balogh Márton: Introducere în studiul organizațiilor neguvernamentale non-profit

dr. Horváth Réka: Fejlesztési projektek menedzsmentje

dr. Salat Levente: Leadership

dr. Salat Levente: Multiculturalism and Intercultural Communication

dr. Zörgő Noémi: Politikai marketing


II. év, 4. félév

dr. Bakk Miklós: Európai pártok és pártrendszerek

dr. Lőrincz József: Kvalitatív társadalomtudományi kutatásmódszertan

dr. Pálfy Zoltán: Erdélyi kisebbségtörténet

dr. Salat Levente: Etnopolitika

Választható tárgyak:

dr. Bakk Miklós: Döntéselmélet

dr. Pálfy Zoltán: Tárgyalástechnika

dr. Keszeg Anna: Diplomácia és protokoll

dr. Bakk Miklós: Választási rendszerek

dr. Salat Levente: Atelier de Analiză Politică

dr. Gabriel Bădescu: Civil society and political culture


III. év, 5. félév

dr. Balogh Márton: Bevezetés a közigazgatástudományba

dr. Lőrincz József: Politikai szociológia. Politikai magatartás

dr. Lőrincz József: Kutatási szeminárium

dr. Lőrincz József: Politikai etika

Választható tárgyak: 

dr. Pálfy Zoltán: Kelet-Európa modern politikai története

dr. Pálfy Zoltán: Nacionalizmuselméletek

dr. Bakk Miklós: Regionális és helyi politika

dr. Balogh Márton: Introducere în studiul organizațiilor neguvernamentale non-profit

dr. Horváth Réka: Fejlesztési projektek menedzsmentje

dr. Salat Levente: Leadership

dr. Salat Levente: Multiculturalism and Intercultural Communication

dr. Zörgő Noémi: Politikai marketing


III. év, 6. félév

dr. Bakk Miklós: Politikai pszichológia és választói magatartás

dr. Bakk Miklós: Bevezetés a politikai kommunikációba

dr. Hunyadi Attila Gábor: Európai Uniós intézmények és politikák

dr. Bakk Miklós: Demokráciaelmélet

Választható tárgyak:

dr. Bakk Miklós: Döntéselmélet

dr. Pálfy Zoltán: Tárgyalástechnika

dr. Keszeg Anna: Diplomácia és protokoll

dr. Bakk Miklós: Választási rendszerek

dr. Kantor Irina Ana: Citizenship and Human Rights

dr. Flore Pop: Guvernanță europeană

dr. Salat Levente: Atelier de analiză politică

dr. Teampau Petruța: Gender studies