Politikatudományi Intézet

Záróvizsga – 2017

A záróvizsga két részből áll:

 1. Írásbeli vizsga (időpont: 2017. július 3., 9:00 óra – II/4-es terem)
 2. A szakdolgozat megvédése (időpont: 2018. július 5., 9:00 óra – 401-es terem)

Beiratkozási időszak: 2018. június 13 – 2018.  június 26. között lesz a titkárságon.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • Beiratkozási kérvény (beszerezhető a titkárságon)
 • Érettségi oklevél (eredeti és hitelesített példányban)
 • Törzskönyvi kivonat (hitelesített példányban)
 • Születési igazolvány (hitelesített példányban)
 • 2 db. színes fénykép
 • Nyelvvizsgát igazoló okirat
 • Dosszié
 • Államvizsga dolgozat 1 példányban + CD, amely tartalmazza az államvizsga dolgozatot
 • Személyazonossági igazolvány (egyszerű másolat)
 • Beiratkozási díjat igazoló nyugta (szükség esetén)
 • Nyilatkozat arról, hogy a szakdolgozat a végzős diák munkája és nem tartalmaz plágiumot
 • A témavezető tanár értékelése