Politikatudományi Intézet

Miért politológia?

A politika ismerete segít megérteni és megmagyarázni a különböző kormányzatok cselekedeteit, ugyanakkor sok mindenre rávilágít az emberi természetet illetően is. A politika nem csupán az a tárgy, amelyet a politológusok tanulmányoznak, hanem olyan tevékenység, amelyben a politikusok mellett a hivatalnokok és a hétköznapi állampolgárok is részt vesznek.

A Politikatudományok alapképzés felkészíti a hallgatókat arra, hogy felismerjék, elemezzék és megítéljék a politika fontos szereplőinek, struktúráinak és folyamatainak mibenlétét, valamint funkcióját. Segít abban, hogy megértsük az életünket befolyásoló erőviszonyokat a globalizálódó világban. Az alapképzés központi eleme annak elsajátítása, hogy mi módon elemezhetünk megbízható forrásokból származó információkat. Fontosnak tartjuk azt is, hogy diákjaink a tanulmányozott és a körülöttünk zajló politikai, társadalmi folyamatokról és kérdésekről önállóan gondolkodjanak. A hallgatók azt is megtapasztalják, hogy hogyan lehet észrevételeiket, illetve elemzéseiket másokkal megosztani.

A Politikatudományok alapképzés fontos elemzői készségek elsajátítását teszi lehetővé. A hallgató megtanul eligazodni a különböző érvek, egymással versengő elméletek és alternatív magyarázatok között. Hallani fog választásokról, kampányokról, politikai mozgalmakról, közpolitikákról és politikai ideálokról.

 


Oktatási kínálatunk – mit fogok tanulni?

A Politikatudományi alapképzés széleskörű bevezetést nyújt a társadalomtudományok módszertanába, megismertet a politikatudomány sajátos terminológiájával, történetével és kutatási módszereivel. A hallgatónak lehetősége nyílik megismerkedni a politikatudomány fontos területeivel, például a nemzetközi kapcsolatokkal, az összehasonlító politikatudománnyal, a pártok és pártrendszerek tanulmányozásával, a közpolitikával, illetve az etnopolitikával.

tantargyak

A képzés része a szakmai gyakorlat is, amely évente változó lehetőségeket kínál a politikatudományi kutatásokban való részvételre, illetve önkormányzatoknál, politikai és nem-kormányzati szervezeteknél végezhető gyakorlati munkára.

Karrier: mit tesz lehetővé a megszerzett oklevél?

A Politikatudományok alapképzés hagyományosan jó kiindulópontnak számít a kormányzat különböző szintjein, a nemzetközi szervezetekben, a nem-kormányzati szervezetekben vagy akár a magánszférában betöltött adminisztratív, elemzői és tanácsadói, illetve szakelőadói-szakértői munkakörök esetében. Ugyanakkor az alapképzés során elsajátított készségek, illetve a politika folyamatainak ismerete az álláslehetőségek széles skáláját teszi elérhetővé végzettjeink számára, és nagy segítséget nyújt az önkormányzatokban, civil szervezetekben, politikai pártokban és mozgalmakban vállalt tevékenységekhez, továbbá az önkéntesség, valamint a tudományos kutatás kapcsolódó területein.

A politikatudományi oktatás rövid története

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Politikatudományi Tanszékének magyar tagozatán az alapfokú oktatás 1998-ban kezdődött. A tagozat pár éves története a politikatudomány kései intézményesülésével függ össze, ez azonban nem jelenti, hogy a politológiának ne lennének számottevő hagyományai a kolozsvári egyetemen. E hagyományokat Balogh Arthúr (1866-1951) munkássága képviseli, aki budapesti egyetemi tanárként került a kolozsvári egyetemre, ahol 1904-től 1916-ig között volt az állam- és jogtudományok tanára. Ehhez a hagyományhoz kapcsolható Jakabffy Elemér (1881-1963) munkássága is, a két világháború közötti korszakban ugyanis Balogh Arthúr és Jakabffy Elemér közösen alapozta meg elméleti szempontból az Országos Magyar Párt kisebbségpolitikáját. Mindebben a Magyar Kisebbség című folyóiratnak is fontos szerep jutott.