Politikatudományi Intézet

Felvételi kritériumok és szabályzatok

A felvételi a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány Karon három szakaszban zajlik:

I. Szakasz (kizáró jellegű):

A beiratkozásnál leadott motivációs levél elbírálása, Jelentkezhet a felvételi második szakaszára vagy Elutasítva minősítéssel.

  • Abban az esetben, ha a jelölt több szakra jelentkezik, minden szakra egy-egy motivációs levelet kell leadnia.
  • Csak azok a jelöltek vehetnek részt a felvételi következő szakaszán, akik Jelentkezhet a felvételi második szakaszára minősítést kaptak a motivációs levél alapján.

 II. Szakasz:

Azok a jelöltek, akik sikeresen vizsgáztak a kizáró jellegű I. szakaszban, tandíjmentes vagy tandíjas helyekre, illetve várakozó listára kerülnek az alábbi kritériumok alapján:

  1. Érettségi vizsga eredménye.
  2. Az érettségi vizsgán a Román nyelv és irodalom tantárgyból elért jegy. Azon jelöltek esetében, akik magyar vagy német nyelvet tanultak anyanyelvként és a magyar vagy német tannyelvű szakokra jelentkeznek: a Magyar nyelv és irodalom, illetve a Német nyelv és irodalom tantárgyból elért jegy.
  3. Az érettségi vizsgán elért legnagyobb írásbeli jegy – a Román/Magyar/Német nyelv és irodalom tárgyakon kívül.
  4. Az érettségi vizsgán elért második legnagyobb írásbeli jegy – a Román/Magyar/Német nyelv és irodalom tárgyakon kívül.
  5. Teszten való részvétel, abban az esetben, ha a fenti döntő kritériumok alapján nem lehet megállapítani sorrendet.

 III. Szakasz:

A I. és II. felvételi szakaszokat követően a jelöltek tandíjmentes vagy tandíjas helyekre, illetve az elutasított jelentkezők listájára kerülnek. 

A HELYEKRE BEJUTÁS MÓDSZERTANA A POLITIKA-, KÖZIGAZGATÁS- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KARON

A Politika-, Közigazgatás és Kommunikációtudományi Karon működő szakokra a felvétel a felvételi iratcsomók alapján történik, tiszteletben tartva A JELÖLTEK OPCIÓIT az adott szak, nyelvi oktatási vonal vagy oktatási forma tekintetében, szigorúan a felvételi átlag csökkenő sorrendjében, betartva a felvételire meghirdetett helyek számát. A tandíjmentes és tandíjas helyek számát nem lehet túllépni. Amennyiben az utolsó bejutó helyen több jelölt áll egyforma átlaggal, a további felvételi kritériumok alapján rangsorolják őket.

A helyekre sorolás folyamán a jelöltek OPCIÓI a különböző szakok (Közigazgatás, Politikatudományok, Kommunikáció és közkapcsolatok, Újságírás, Reklám, Közegészségügyi szolgáltatások és politikák), az oktatási forma (nappali vagy távoktatás) tekintetében ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK AZ ÁTLAGGAL SZEMBEN.

Példa: amennyiben egy jelölt első opcióként X szakot jelölte meg, második opcióként pedig Y szakot, az X szakra való bejutásnál elsőbbséget élvez azzal a jelölttel szemben, akinek X szak a második, harmadik vagy… hatodik opciója.

Példa: amennyiben egy jelölt első opcióként a távoktatást jelölte meg, az erre az oktatási formára való bejutáskor elsőbbséget élvez azzal a jelölttel szemben, akinek a távoktatás a második opciója volt.

Az opciók sorrendje végleges. Miután a jelölt aláírta a beiratkozási lapot, az opciók sorrendjén változtatni nem lehet.

Amennyiben egy jelöltet bejutottnak nyilvánítottak arra a szakra, amelyik az első opciója volt, NEM marad versenyben azokon a szakokon, amelyeket második, harmadik… tizedik opcióként jelölt meg.

Az elfoglalt helyek típusának bármilyen megváltozása, azaz a tandíjas helyről tandíjmentesre való kerülés, egy adott szak tandíjmentes helyéről egy másik szak tandíjas helyére való kerülés, a távoktatásról a nappali képzésre való átkerülés, vagy egyik nyelvi oktatási vonalról a másikra való átkerülés A HELYEK ÚJRAOSZTÁSA NYOMÁN, AUTOMATIKUSAN TÖRTÉNIK, tiszteletben tartva a jelöltnek a beiratkozási lapon megjelölt OPCIÓIT.