Politikatudományi Intézet

Felvételi kritériumok és szabályzatok

A felvételi a Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány Karon három szakaszban zajlik:

I. Szakasz (kizáró jellegű):

A beiratkozásnál leadott motivációs levél elbírálása, Jelentkezhet a felvételi második szakaszára vagy Elutasítva minősítéssel.

  • Abban az esetben, ha a jelölt több szakra jelentkezik, minden szakra egy-egy motivációs levelet kell leadnia.
  • Csak azok a jelöltek vehetnek részt a felvételi következő szakaszán, akik Jelentkezhet a felvételi második szakaszára minősítést kaptak a motivációs levél alapján.

 II. Szakasz:

Azok a jelöltek, akik sikeresen vizsgáztak a kizáró jellegű I. szakaszban, tandíjmentes vagy tandíjas helyekre, illetve várakozó listára kerülnek az alábbi kritériumok alapján:

  1. Érettségi vizsga eredménye.
  2. Az érettségi vizsgán a Román nyelv és irodalom tantárgyból elért jegy. Azon jelöltek esetében, akik magyar vagy német nyelvet tanultak anyanyelvként és a magyar vagy német tannyelvű szakokra jelentkeznek: a Magyar nyelv és irodalom, illetve a Német nyelv és irodalom tantárgyból elért jegy.
  3. Az érettségi vizsgán elért legnagyobb írásbeli jegy – a Román/Magyar/Német nyelv és irodalom tárgyakon kívül.
  4. Az érettségi vizsgán elért második legnagyobb írásbeli jegy – a Román/Magyar/Német nyelv és irodalom tárgyakon kívül.
  5. Teszten való részvétel, abban az esetben, ha a fenti döntő kritériumok alapján nem lehet megállapítani sorrendet.

 III. Szakasz:

A I. és II. felvételi szakaszokat követően a jelöltek tandíjmentes vagy tandíjas helyekre, illetve az elutasított jelentkezők listájára kerülnek. 

A HELYEKRE BEJUTÁS MÓDSZERTANA A POLITIKA-, KÖZIGAZGATÁS- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KARON

A Politika-, Közigazgatás és Kommunikációtudományi Karon működő szakokra a felvétel a felvételi iratcsomók alapján történik, tiszteletben tartva A JELÖLTEK OPCIÓIT az adott szak, finanszírozási forma, nyelvi oktatási vonal vagy oktatási forma tekintetében, szigorúan a felvételi átlag csökkenő sorrendjében, betartva a felvételire meghirdetett helyek számát. A tandíjmentes és tandíjas helyek számát nem lehet túllépni. Amennyiben az utolsó bejutó helyen több jelölt áll egyforma átlaggal, a további felvételi kritériumok alapján rangsorolják őket.

A helyekre sorolás folyamán a jelöltek OPCIÓI a különböző szakok (Közigazgatás, Politikatudományok, Kommunikáció és közkapcsolatok, Újságírás, Reklám, Közegészségügyi szolgáltatások és politikák), az oktatási forma (nappali vagy távoktatás) és finanszírozási forma (tandíjmentes vagy tandíjas) tekintetében ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK AZ ÁTLAGGAL SZEMBEN.

Példa: amennyiben egy jelölt első opcióként egy adott képzés „tandíjas“ formáját jelölte meg, előbbre sorolják, mint egy nagyobb átlaggal rendelkező jelöltet, akinek első opciója a „tandíjmentes“, a második pedig a „tandíjas.“

Példa: amennyiben egy jelölt első opcióként X szakot jelölte meg, második opcióként pedig Y szakot, az X szakra való bejutásnál elsőbbséget élvez azzal a jelölttel szemben, akinek X szak a második, harmadik vagy… hatodik opciója.

Példa: amennyiben egy jelölt első opcióként a távoktatást jelölte meg, az erre az oktatási formára való bejutáskor elsőbbséget élvez azzal a jelölttel szemben, akinek a távoktatás a második opciója volt.

Az opciók sorrendje végleges. Miután a jelölt aláírta a beiratkozási lapot, az opciók sorrendjén változtatni nem lehet.

Amennyiben egy jelöltet bejutottnak nyilvánítottak arra a szakra, amelyik az első opciója volt, NEM marad versenyben azokon a szakokon, amelyeket második, harmadik… tizedik opcióként jelölt meg.

Az elfoglalt helyek típusának bármilyen megváltozása, azaz a tandíjas helyről tandíjmentesre való kerülés, egy adott szak tandíjmentes helyéről egy másik szak tandíjas helyére való kerülés, a távoktatásról a nappali képzésre való átkerülés, vagy egyik nyelvi oktatási vonalról a másikra való átkerülés A HELYEK ÚJRAOSZTÁSA NYOMÁN, AUTOMATIKUSAN TÖRTÉNIK, tiszteletben tartva a jelöltnek a beiratkozási lapon megjelölt OPCIÓIT.

A tandíjas helyekre csak azok a jelöltek juthatnak be, akik ezt az opciójukat a beiratkozási lapon megjelölték (abban az esetben, ha a tandíjmentes helyekre nem jutottak be.)