Politikatudományi Intézet

Ösztöndíjak, pályázati felhívások


MAKOVECZ HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJPROGRAM 

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram keretében alap-, mesteri- és doktori képzésben résztvevő nappali tagozatos hallgatók számára kínál teljes szemeszteres részképzéseket, valamint (a megmaradó források függvényében) részképzős tanulmányutakat a magyarországi és Kárpát-medencei felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzéseire a 2019/2020-as tanév mindkét félévére.

Az ösztöndíj fedezi a megélhetés, a kollégium, az egyszeri oda-vissza utazás és az utasbiztosítás költségeit. Jelentkezni 2019. április 15-ig lehet.

További részletek: http://makovecz.granturi.ubbcluj.ro/

A 2018/2019-ES TANÉV TAVASZI SZEMESZTERÉRE VONATKOZÓ RÉSZKÉPZÉSES


A pályázatok beadásának és postai beérkezésének – (nem a
postabélyegző dátumának) – határideje: 2019. JANUÁR 15., 23.59
ÓRA (közép-európai idő /CET/ szerint): elektronikus adatlap
beadása és 2019. JANUÁR 16., 15.00 ÓRA (közép-európai idő /CET/
szerint): a pdf pályázati adatlap kinyomtatott, aláírt formájának
és a mellékletösszesítő tábla személyes vagy postai úton
történő beérkezése.

A pályázatokat az alábbi címre lehet beküldeni /beadni:

Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet
400084 Kolozsvár, Farkas/Mihail Kogălniceanu u. 4/9.

http://kmei.ro/reszkepzes-20182019-tavaszi-szemeszter-palyazati-felhivas/

FELHÍVÁS A „Kisebbségvédelem Európában” nyári egyetemen való részvételre!

A Kisebbségi Jogvédő Intézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 2018-ban immár hetedik alkalommal rendezi meg a Kisebbségvédelem Európában c. nyári egyetemet. A program célja, hogy felkutassa azokat a joghallgatókat, doktoranduszokat, kezdő jogászokat, akik a téma iránt kellően elhivatottak, jövőbeni szakmai tevékenységük során érdemben kívánnak a külhoni magyarok jog-és érdeksérelmeinek védelmével foglalkozni.

A nyári egyetem tematikájában a kisebbségvédelem nemzetközi és uniós jogi vetületeire, a nyelvhasználat és az oktatási jogok kiterjesztésének kérdéskörére, illetve a kisebbségek politikai képviseletének témakörére fókuszál. Előadónak olyan jogászokat, politológusokat, szociológusokat és politikusokat kérünk fel, akik a terület elismert szakértői, széleskörű tapasztalattal, tudományos háttérrel rendelkeznek. A képzés elméleti és gyakorlati jellegű oktatási modulokat is tartalmaz, külön figyelmet fordítva a jogkiterjesztésre és a jogtudatosságra. A képzés nyelve magyar.

A nyári egyetem 2018. július 8. és 13. között kerül megrendezésre Martonvásáron és Budapesten. A hallgatók számára a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet ösztöndíjat biztosít, amely magában foglalja a képzést, a szállást, a napi háromszori étkezést, a rendezvény keretében megszervezésre kerülő utazások költségét, valamint a belépődíjakat.

Jelentkezési határidő: 2018. május 31.

További részletek és jelentkezési feltételek: http://bgazrt.hu/_dbfiles/blog_files/6/0000018526/KJI%20Nyari%20Egyetem%202018%20felhivas.pdf


Külgazdasági és Külügyminisztérium pályázatot hirdet a 2017/2018-as tanévben a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatók és vezetőtanáraik (tutoraik) részére  a  Márton Áron Kutatói Programban való részvételre.

Pályázhat minden olyan külföldi állampolgárságú, magát magyar nemzetiségűnek valló személy,

 • aki a 2017/18-as tanévben valamely magyarországi vagy ausztriai, csehországi, horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy ukrajnai felsőoktatási intézményben alap-, mester/magiszteri/specialista vagy doktori képzésben folytat tanulmányokat; és
 • aki pályázatában tutoraként olyan, a 2017/18-as tanévben valamely magyarországi vagy ausztriai, csehországi, horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy ukrajnai felsőoktatási intézményben vagy tudományos/kutató intézményben/szakmai műhelyben oktatóként és/vagy tudományos kutatóként tevékenykedő vezetőtanárt jelöl meg, aki ezt a pályázat mellékletét képező szakmai ajánláson aláírásával vállalja.

Az ösztöndíjazással és az ösztöndíjasokkal kapcsolatos feladatok lebonyolítását és a  kapcsolattartást a Kiíró Külföldi Magyar Intézetekért és Nemzetközi Oktatási Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság Nemzetközi Magyar Nyelvi Képzésekért és Oktatásért Felelős Főosztálya látja el.

A pályázat benyújtásának határideje2017. november 29., 24.00 óra (elektronikus úton)

Felhívjuk a tisztelt Érdeklődők figyelmét, hogy pályázatukat csak elektronikus formában kell benyújtaniuk, két lépésben (a http://sao.bbi.hu internetes felületen keresztül, majd a pályázati adatlapot kinyomtatva, aláírva és beszkennelve a kutatoi@mfa.gov.hu címre)!

Részletes pályázati információk ide kattintva érhetők el!


Kisebbségi Jogvédő Intézet – esszépályázat

A Kisebbségi Jogvédő Intézet esszépályázatot hirdet külhoni magyar egyetemi hallgatóknak (jogász, társadalomtudományi, politológus szak), fiatal jogászoknak és kisebbségvédelemmel foglalkozó pályakezdő külhoni fiataloknak.

Pályázni a következő kisebbségvédelmet érintő írással lehet:

 1. Infrastruktúrafejlesztés, mint a nemzeti kisebbségekkel szembeni diszkrimináció sajátos eszköze
 2. Kisebbségi jogérvényesítés a nemzetközi és uniós fórumok előtt a gyakorlatban
 3.  Kisebbségi jogok érvényesülése az egészségügyben, különös tekintettel az anyanyelv használatra
 4. Visszaállamosítások Erdélyben: egy soha véget nem érő történet?
 5. A 2012-es ukrán nyelvtörvény és az új nyelvtörvény tervezeteinek összehasonlító elemzése
 6. Részarányos foglalkoztatás és anyanyelv használati jogok a közigazgatásban.

A tanulmányokban az elméleti háttér mellett jogesetek, szemléltető példák bemutatását várjuk.

A részletes felhívás és a formai követelményekre vonatkozó részletes információk ide kattintva érhetők el.

A pályázat benyújtásának határideje: november 15.


Márton Áron Kutatói és a Tehetséggondozó Program

A Külgazdasági és Külügyminisztérium ösztöndíjpályázatot hirdet a 2016/2017-es tanévben a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatók és vezetőtanáraik (tutoraik) részére a Márton Áron Kutatói  és Tehetséggondozó Programban való részvételre.

A pályázat benyújtásának határideje:

2017. január 04., 24.00 óra (elektronikus úton)

Kérjük, hogy pályázatát 2017. január 05., 16:00 óráig személyesen vagy postai úton is juttassa el a Lebonyolítóhoz!

A pályázatok benyújtásával, illetve a beérkezett pályázatokkal kapcsolatos információ az alábbi elérhetőségek valamelyikén kérhető:

Persa Virág nemzetközi koordinációs referens, tel: +36-30-579-4975; tehetseg@bbi.hu vagy a kutatoi@bbi.hu


Márton Áron Kutatói Szakkollégiumi Program

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet közösen pályázatot hirdet a 2015/2016-os tanévben a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatók és vezetőtanáraik (tutoraik) részére a

  • Márton Áron Kutatói Szakkollégiumi Programban vagy a
 • Márton Áron Tehetséggondozó Szakkollégiumi Programban

való részvételre.

A pályázati kiírás tartalmát az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel együttműködve dolgozta ki, és a pályázatot a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

A pályázati dokumentáció az alábbi linken érhető el: http://www.masz.balassiintezet.hu/hu/2011-11-08-23-08-15/palyazatok/kuatatas/

A pályázat benyújtásának határideje és módja: Az elektronikus adatlap a http://sao.bbi.hu felületen keresztüli internetes beküldési határideje 2016. január 4., éjjel 24.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint).

Az elektronikusan már benyújtott adatlap kinyomtatott és aláírt formájának és kötelezően csatolandó mellékletek postai beérkezésének és személyes benyújtásának határideje: 2016. január 5., 15.00 óra.


Barabási-ösztöndíj romániai magyar diákok számára

A New York-i székhelyű Pillangó Alapítvány által létrehozott ösztöndíjprogram azon kitűnő magyar anyanyelvű diákokat szeretné támogatni tanulmányaik során, akik anyanyelvükön óhajtanak tovább tanulni egy erdélyi, partiumi vagy bánsági felsőfokú tanintézmény bármely fokán.

Pályázati feltételek:

 • magyar anyanyelv
 • magyar nyelvű felsőfokú tanulmányok
 • kiváló tanulmányi eredmények (min. 8,25-ös tanulmányi átlag)
 • évi 3 havi közösségi önkéntes szolgálat
 • egy 3-5 oldalig terjedő esszé (6000-10.000 karakter)
 • romániai állandó lakhely.

Az egy tanévre szóló ösztöndíj összege 1500-4500 lej.

Határidő: 2015. december 30.

További információk a Pillangó Alapítvány oldalán.


Székely Előfutár Ösztöndíj

A Székely Előfutár Ösztöndíjak célja a Székelyföldről származó, alkotó tehetségek támogatása tudományos munka tanulásában, melyet választott tanácsadó segítségével egyetemi vagy kutatóintézeti irányítással végeznek.

Az alapítvány egyaránt érdeklődik természet- és társadalomtudományi, valamint a Székelyföld és székely nép sajátos hagyományait ápoló pályázatok iránt. Az Alapítvány Kuratóriuma különös érdeklődést jelez a következő témákban: (i) a székelyföldi gazdasági fejlődést segítő alkalmazott természettudományi kutatás és újítás; (ii) sikerek és hagyományok a történelmi Erdélyben.

A Székely Előfutár Ösztöndíj támogatás teljes összege nyertes pályázónként maximum $1000, ezer amerikai dollár. Megfelelő számú alkalmas jelentkező esetén, az alapítvány 6-8 Székely Előfutár Ösztöndíj kiadását tervezi ebben az
évben.

Jelentkezési határidő: 2015. május 25., gyergyói idő szerint éjfél.

A részletes pályázati felhívás, a pályázati kitöltési útmutató, valamint a jelentkezési lap letölthető az Alapítvány honlapjáról.