14
dec.
2023

Demararea proiectului STARHAUS / The commencement of the STARHAUS project

Universitatea Babeș-Bolyai, prin Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, anunță demararea proiectului STARHAUS, conceput pentru a revoluționa industria de fabricație prin introducerea sinergiilor inovative între modele personalizate de producție și consum. Susținut de programul de Cercetare și Inovație al Uniunii Europene, Horizon Europe, STARHAUS este un proiect de pionierat care încorporează esența Noului Bauhaus European: crearea unui echilibru între funcționalitate, estetică și sustenabilitate. Această inițiativă se aliniază perfect cu viziunea europeană pentru un viitor mai verde, mai inclusiv și mai inteligent. UBB este partener în cadrul proiectului și coordonează Pachetul de lucru axat pe Comunicare, Diseminare și Exploatarea rezultatelor.


Babeș-Bolyai University, through the Faculty of Political, Administrative, and Communication Sciences, announces the launch of the STARHAUS project, designed to revolutionize the manufacturing industry by introducing innovative synergies between customized production and consumption models. Supported by the European Union's Research and Innovation program, Horizon Europe, STARHAUS is a pioneering project that embodies the essence of the New European Bauhaus: creating a balance between functionality, aesthetics, and sustainability. This initiative aligns perfectly with the European vision for a greener, more inclusive, and smarter future. BBU is a partner in the project and coordinates the Work Package focused on Communication, Dissemination, and Exploitation of results.