Politikatudományi Intézet

I. A Szabadegyetem témájának bemutatása:

 

A Romániai Magyar Politikatudományi Egyesület idén tizennegyedik alkalommal szervezi meg a hagyományosnak mondható Torockói Politikatudományi Szabadegyetemet. Az évente megrendezett esemény fontos találkozási pontja kutatóknak, oktatóknak, közéleti személyiségeknek és diákoknak. Az idei esemény fő témája A rendszerváltás 25 éves távlatból, Romániában és Magyarországon. Terveink szerint az előadások lehetőséget teremtenek arra, hogy a politológus, jogász, szociológus és közgazdász szakemberek megvitassák a rendszerváltás után eltelt 25 év legfontosabb politikai, társadalmi és gazdasági folyamatait, lehetőségeit. Áttekintjük a rendszerváltás folyamatának politikatörténeti momentumait, különös tekintettel a politikai képviseletre, a rendszerváltás gazdaságstratégiai célkitűzéseit, a magyar gazdaság közép-kelet-európai pozícióit, illetve a romániai önkormányzatok gazdasági, fenntarthatósági stratégiáit.

Egyesületünk fontosnak tartja, hogy az előadások járuljanak hozzá a szűkebb szakmai közösségünk fejlődéséhez, a szakmai párbeszéd kialakulásához. További célunk az, hogy olyan egyetemen kívüli képzést nyújtsunk a politológus és más társadalomtudományi szakos hallgatók számára, amely a szegényes, merev tanrendet egészíti ki; egyszerre nyújt újszerű történelmi-politikai és gazdasági ismereteket, és teremt lehetőséget találkozásra, eszmecserére a különféle szakemberekkel, tehát szakmai-közösségi integrációra.

A 2015-ös programot a rendszerváltás 25. évfordulójának szenteljük, és kb. 15 erdélyi és magyarországi vendégelőadóra számítunk (kutatók, egyetemi oktatók, politikai szakértők és politikusok). Összefoglalva:

  • A programnak 15 előadó és kb. 35 diákrészvevője lesz.
  • Célja a rendszerváltó román és magyar társadalom elmúlt 25 évét meghatározó történelmi-politikai és gazdasági folyamatok árnyalt bemutatása.
  • A programban magyarországi és romániai előadók vesznek részt (egyetemi oktatók, kutatók).
  • A program közvetlen eredménye a diákok ismereteinek gyarapodása, közvetett eredménye pedig a szakmai közösségszervezés, a diákok bekapcsolódása azokba a szakmai hálózatokba és ismeretségi körökbe, amely későbbi pályájuk sikereiben meghatározó lehet.

Rendezvényünk partnerszervezete az ELTE Politikatudományi Intézete, illetve a Kolozsvári Magyar Politológus-Hallgatók Társasága (KoMPoT) is.

Időpont: 2015. július 2. – július 5.

II. A tábor rövid története

A 2015. július 2. – július 5. közötti időszakra tervezett szabadegyetem több éves múltra tekint vissza. Rendezvényünk különböző aktuálpolitikai események megvitatására, valamint a különféle társadalmi-politikai jelenségek tágabb összefüggéseinek a megértésére fókuszál, továbbá lehetőséget nyújt a hallgatóknak, hogy kipróbálják és gyakorolják különféle képességeiket az elvontabb, elméletibb egyetemi tanrend kötöttségeitől mentesen, függetlenül, és így ültessék gyakorlatba a tanév során felhalmozott tárgyi tudásukat. Nem utolsó sorban, az esemény fontos a diákok közötti szorosabb kapcsolatépítés és a tapasztalatcsere szempontjából is, tehát a tábor szakmai közösségszervezést is végez. Ez utóbbi jellegét erősíti, hogy néhány éve a táborban az ELTE Politikatudományi Intézetének hallgatói, a Sapientia-EMTE hallgatói és a BBTE politológus hallgatói közösen vesznek részt az oktatók irányításával összeállított tematikus programokban. A szervezésben részt vesz a Kolozsvári Magyar Politológus-Hallgatók Társasága (KoMPoT) is. A romániai és magyarországi egyetemek, intézetek – többek között a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeteinek a – munkatársait hívja meg, és látja előadókként vendégül. Hozzájuk rendszerint aktív romániai politikusok, (állami) intézmények vezetői, gyakorlati szakemberek, újságírók, valamint civil szervezetek vezetői, aktivistái csatlakoznak.

Program

Beszámoló a Torockói Szabadegyetem és diáktóborról

 

BGA