Politikatudományi Intézet
DSCN0641Dr. Sata Kinga-Koretta, adjunktus

Kutatási terület: a politikai gondolkodás története, politikaelmélet, nacionalizmuskutatás, Kelet-Európa összehasonlító története, XIX. századi eszmetörténet.

Oktatott tárgyak: Klasszikus politikaelmélet, Modern politikaelmélet, Demokráciaelmélet, Politikai etika.

Kapcsolat:

kinga.sata@fspac.ro

Fogadóóra:

Sata Kinga-Koretta a Közép-Európai Egyetemen (Central European University, Budapest) doktorált történelemből. M.Phil. fokozatát a Politikai gondolkodás történetéből a Cambridge-i Egyetemen szerezte. Kutatási területe a magyar és a román eszmetörténet, főleg a XIX. században. Tanulmányai angol és magyar nyelven jelentek meg.