Politikatudományi Intézet
SLDr. Salat Levente, egyetemi tanár, dékánhelyettes

Kutatási területek: Etnopolitika. Multikulturalizmus és interkulturalitás. Etnikumközi kapcsolatok Romániában, különös tekintettel a román-magyar kapcsolatokra. A kulturális megosztottság politikai következményeinek intézményes kezelése. Nemzetközi kapcsolatok elmélete. A nemzetközi politika elemzésének a módszertana. Civil társadalom és harmadik szektor.

Oktatott tárgyak:

Elérhetőség:

 salat@fspac.ro

Fogadóórák:

Kedd 12-14:30

Szerda 12-13:30

Salat Levente politológus, a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem oktatója, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) elnöke, az Etnokulturális Kisebbségek Forrásközpontjának ügyvezető elnöke. Kutatási területe az etnopolitika, azon belül a romániai magyar kisebbség helyzete és a román-magyar viszony. Három önálló kötet és több szerkesztett kötet szerzője, magyar, román és angol nyelven közöl az etnikai, nyelvi és kulturális megosztottság politikai következményeivel, illetve a kisebbségi kérdés különböző aspektusaival kapcsolatos tanulmányokat. 2004–2006 között a Babeș-Bolyai Tudományegyetem rektorhelyettese. 2006-ban a kommunizmus romániai következményeit vizsgáló elnöki bizottság tagja. 2013-tól a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja.

Önéletrajz

Publikációs jegyzék