Finalizare studii

Informații utile despre finalizarea studiilor
Finalizare studii admin September 22, 2022
Detalii mai jos:

Înscriere: 7-20.06.2024
Examen scris: 2.07.2024
Susținere: 4-5.07.2024

Înscrierea se va face online pe platforma https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro

 • Cererea tip de înscriere – se generează din platformă și trebuie semnată

DOCUMENTE CARE TREBUIE INCARCATE PE PLATFORMA DE CATRE DVS:

 • certificatul de naștere (cn) – format pdf
 •  carte de identitate (ci)- format pdf
 • Lucrarea de licență în format PDF (lucrare)
 • Dovada achitării taxei de înscriere (acolo unde sunt mai mult de 4 ani de la absolvire)
 • Declarația că lucrarea nu este plagiată (o găsiți în atașament)

DOCUMENTE CARE VOR FI ÎNCĂRCATE DE CĂTRE SECRETARIAT*- după finalizarea înscrierilor:

 •  diploma de BAC* (bac_diploma) – format pdf
 • foaia matricolă (bac_fm) – format pdf
 • atestatul de competență lingvistică (atestat_lingvistic) – format pdf

*dacă acestea sunt la noi la secretariat! Dacă aceste acte nu se află la dosarul de la facultate, în original,  trebuie să le încărcați dvs pe platformă!!

DOCUMENTE CARE TREBUIE ADUSE FIZIC LA FACULTATE:

 • 2 fotografii tip buletin (fotografiile trebuie puse intr-un plic sigilat, pe care trebuie scris numele dumneavoastră) si predate in sala de examen. 

Acceptul profesorului coordonator va fi transmis de către cadrele didactice coordonatoare direct secretariatului pentru validarea înscrierii.

Toate actele se încarcă în plaforma, obigatoriu în format PDF. Aceste PDF-uri trebuie să fie copii după actele originale!

Teme:

 1. Agenția de publicitate (structură, funcții)
 2. Conceptul de imagine și transfer de imagine
 3. Poziționarea
 4. Strategia publicitară
 5. Instrumente BTL
 6. Forme ale comunicării
 7. Modele ale comunicării
 8. Funcțiile sistemului de PR
 9. Operatorii PR
 10. Comunicarea intrasistemică
 11. Comunicarea cu sistemele învecinate
 12. Corporate identity

Bibliografie:

 • Delia Cristina Balaban, Publicitatea. De la promovarea strategică la implement area media, Editura Polirom, ediția a III-a revizuită și adăugită, Iași, 2021.
 • Rus, C. – Introducere în știința comunicării și relațiilor publice, Institutul European, Iași, 2002.
 • Rus, C. – Relații publice și publicitate, Institutul European, Iași, 2004.

6-8 februarie 2023

Pentru a îți ușura cât se poate de mult înscrierea, este foarte important:
 
Înscrierea se va face online pe platforma https://ifs.inscrieri.ubbcluj.ro/

VA TREBUI SĂ ÎNCĂRCAȚI URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 1. Declarație pe proprie răspundere (declaratie)
 2. Cererea tip de înscriere ( cerere)
 3. Certificatul de naștere în format PDF (cn)
 4. Cartea de identitate în format PDF (ci)
 5. Lucrarea de disertație în format PDF (lucrare)
 6. Diploma de BAC* (diploma BAC)-doar pentru masteranzii care au susținut licența la altă Universitate decât UBB
 7. Foaia matricolă *  (F.M. liceu) )-doar pentru masteranzii care au susținut licența la altă Universitate decât UBB
 8. Diploma de licență* (diploma-Licență) )-doar pentru masteranzii care au susținut licența la altă Universitate decât UBB
 9. Suplimentul la Diploma de licență* (supliment)- doar pentru masteranzii care au susținut licența la altă Universitate decât UBB
 10. Dovada achitării taxei de înscriere* (doar dacă a trecut mai mult de 3 ani de la absolvire, pentru promoțiile 2021,2020,2019 NU se percepe taxă de înscriere). (dovada_taxa)

*dacă acestea sunt la dosarul dvs. personal la Biroul Masterate FȘPAC, acestea vor fi încărcate de secretariat

Pentru orice informații vă puteții adresa secretariatului la adresa eniko.kuglis@fspac.ro

Creative thinkers, clever communicators and advertising superheroes are welcomed here.