LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE FEBRUARIE 2019

PERIOADA DE ÎNSCRIERE :

Perioada de înscriere pentru susținerea licenței, sesiunea februarie 2019 este 15.01.2019  – 28.01.2019.

Secretariatul este deschis în intervalul orar 09:00-12:00.

Vă rugăm să țineți cont de faptul că 24 februarie este liber național și nu se lucrează. De asemenea, vă rugăm să urmăriți cu atenție această pagină pentru actualizările cu privire la data de 25 februarie întrucât și aceasta este posibil să fie declarată liber național de către guvern.

 

Dosarele de înscriere la examenul de licenţă trebuie să conţină:
-Dosar plic carton
• cerere tip de înscriere;
• diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia în original;
• certificatul de naştere în copie conformă cu originalul* sau în copie legalizată;
• copie simplă buletin de identitate;
• două fotografii tip buletin de identitate;
• atestat de competenţă lingvistică;
• lucrarea de licenţă + CD, însoţită de acceptul coordonatorului ştiinţific;
• dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);
• adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior absolvită, pentru candidaţii care provin de la alte universităţi;
• suplimentul la diplomă în 2 exemplare originale după modelul dat de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru absolvenţii proveniţi de la alte instituţii de  învăţământ superior.

LICENTĂ

Examen scris:

Teme:

 1. Agenția de publicitate (structură, funcții)
 2. Conceptul de imagine și transfer de imagine
 3. Poziționarea
 4. Strategia publicitară
 5. Instrumente BTL
 6. Forme ale comunicării
 7. Modele ale comunicării
 8. Funcțiile sistemului de PR
 9. Operatorii PR
 10. Comunicarea intrasistemică
 11. Comunicarea cu sistemele învecinate
 12. Corporate identity

Bibliografie:

 • Balaban, D. C. – Publicitatea de la planificare strategică la implementarea media, Polirom, Iași, 2009.
 • Rus, C. – Introducere în știința comunicării și relațiilor publice, Institutul European, Iași, 2002.
 • Rus, C. – Relații publice și publicitate, Institutul European, Iași, 2004.

MASTER