Competiția Comunicării 2023

#dcrpp20
Competiția Comunicării 2023 admin November 16, 2022

Câștigători Competiția Comunicării, ediția 2023:

1. Mircea Simona-Ioana, Brașov, Colegiul de Științe ”Grigore Antipa”. – nota 10.00

2. Șeicaru Ana-Denisa, Galați, Colegiul Național “Mihail Kogălniceanu”. – nota 10.00

Felicitări tuturor participanților!

Concursul de proiecte “Competiția Comunicării”

Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate, din cadrul Universității Babeș-Bolyai, anunță un concurs pentru elevii din clasa a XII-a. Concursul reprezintă un criteriu alternativ de admitere la programele de licență Comunicare și Relații Publice sau Publicitate, programe cu predare în limba română.

Tema concursului: comunicarea într-o situație de criză

În baza Regulamentului de admitere al Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării pe anul universitar 2023/2024, candidații care obțin premiile I și II la Competiția Comunicării, organizată de Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate al FSPAC, pot fi admiși la specializările Comunicare și Relații Publice sau Publicitate fără concurs de admitere, în cadrul sesiunii iulie 2023.

Tema concursului este reprezentată de identificarea elementelor de PR și publicitate, dintr-o întâmplare reală, pe baza unui text care poate fi găsit în secțiunea de completare a răspunsurilor.

Vor beneficia de a această prevedere numai candidații care au fost declarați reușiți la examenul de bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2023.

Regulamentul concursului “Competiția Comunicării”

Toate răspunsurile vor fi trimise utilizând formularul de pe această pagină. Pentru eventuale nedumeriri sau întrebări suplimentare, ne puteți scrie la competitiacomunicarii@fspac.online.

Termenul limită pentru transmiterea răspunsurilor este 30 mai 2023, ora 23:59. Fiecare participant are dreptul la o singură înscriere.

Jurizarea proiectelor va fi făcută de o comisie formată din trei membri. Nota finală va fi calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei. Membrii comisiei se vor alege dintre cadrele didactice și de cercetare ale Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Departamentul de Comunicare, Relații Publice și Publicitate.

Nota finală acordată de membrii comisiei va constitui notă de admitere la una din specializările Comunicare și Relații Publice sau Publicitate.

Criterii de evaluare

Capacitatea de identificare a elementelor importante din articol.

Contextualizarea corectă a problemelor tratate în articol.

Înțelegerea și prezentarea strategiei de PR.

Enumerarea a cel puțin trei și cel mult cinci lecții care pot fi învățate în urma acestui articol.

Conceptualizarea clară și concisă a unei concluzii referitoare la acest articol.

Exprimare corectă din punct de vedere gramatical.

Utilizarea diacriticelor în redactarea răspunsurilor.

Sistemul de notare

Întrebarea 1 – 2 pct.

Întrebarea 2 – 1 pct.

Întrebarea 3 – 2 pct.

Întrebarea 4 – 2 pct.

Întrebarea 5 – 3 pct.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right