Despre #dcrpp

Comunicare, Relații Publice și Publicitate
Despre #dcrpp admin February 6, 2020
#dcrpp
20 de ani de excelență academică
Comunicăm academic din 2001

Specializarea de Comunicare și Relații Publice din cadrul Departamentului de Comunicare, Relații Publice și Publicitate a fost creată în anul 2001, bucurându-se de cadre didactice tinere care promovează metode de predare bazate pe interacțiunea permanentă cu studenții. Specializarea de Comunicare și Relații Publice s-a afirmat în domeniul educației dedicate comunicării prin flexibilitatea și adaptarea la cerințele pieței forței de muncă, încurajând studenții să exceleze în domeniile directe și conexe comunicării. Mai mult, studenții noștri sunt încurajați să gândească liber, să fie creativi și să își prezinte opiniile argumentat și într-o manieră deschisă. Adaptarea specializării la ritmul alert al societății, al evoluției tehnologice și al informațiilor, reprezintă un principiu și o valoare esențiale, regăsite și în implicarea membrilor departamentului în proiecte extracuriculare, respectiv colaborarea cu firmele de specialitate, sub forma de stagii de practică și internshipuri oferite studenților.

Profilul studentului

Secţia de Comunicare şi Relaţii Publice oferă diplomă de Licenţiat în Ştiinţele Comunicării şi urmăreşte să creeze şi să dezvolte abilităţi necesare profesiei de Consilier în comunicare şi relaţii publice. Sub genericul acestei profesii absolvenţii noştri vor putea presta activităţi de: consilier de imagine, PR & Social Media specialist, purtător de cuvânt, brand communication officer, manager relații cu clienții, mediator, strateg de campanii promoţionale în domeniul PR (PR instituţional, PR politic, PR-produs, PR-ONG, PR cultural, PR sportiv etc.), specialist CSR (Corporate Social Responsibility Officer).

Competențe specifice

Pentru exercitarea acestei profesii, studenţii trebuie să dobândească următoarele competenţe specifice: Competenţe de comunicator: foarte bună stăpânire a resurselor limbajului verbal, paraverbal şi nonverbal în comunicare, competenţe în elaborarea şi gestionarea de campanii de relaţii publice, competenţe în elaborarea şi gestionarea de strategii publicitare, competenţe în aplicarea metodelor şi tehnicilor de cercetare sociologică în domeniul relaţiilor publice şi publicităţii, competenţe în implementarea şi dezvoltarea sistemelor de comunicare organizaţională în plan intern şi extern, competenţe de mediator, pentru managementul crizelor şi conflictelor, competenţe în comunicarea interpersonală, inter-instituţională, interculturală şi internaţională. De asemenea, urmărim formarea de competenţe generale (transferabile), indispensabile oricărei profesii şi, prin urmare, foarte apreciate pe piaţa muncii: capacitate de analiză şi sinteză, capacitate de a empatiza cu mediul social, abilitatea de a percepe corect şi de a exploata eficient tendinţele sociale, politice şi economice de imagine şi conţinut capacitate de asimilare critică, prelucrare şi exploatare a informaţiei teoretice Toate aceste competenţe, atât cele specifice, cât şi cele generale vor permite absolvenţilor noştri, pe de o parte, să-şi exercite cu succes profesia şi, pe de altă parte, să aibă dorinţa şi capacitatea de a se auto-perfecţiona, de a se adapta continuu unei societăţi în permanentă schimbare.

Creative thinkers, clever communicators and advertising superheroes are welcomed here.