Parteneri

Parteneri
Parteneri admin September 22, 2022
#dcrpp a dezvoltat în ultimii ani partaneriate cu instituții de învâțământ superior din Austria, Franța, Germania, Spania, Ungaria etc. Parteneriatele s-au concretizat prin schimburi de cadre didactice și studenți, prin publicarea unor volume colective, prin participare la conferințe și simpozioane etc.
#Parteneriatul cu instituții private din domeniul relațiilor publice și al publicității este esențial pentru derularea unor programe de studiu la nivel de licență și master axate pe îmbinarea cunoștințelor teoretice cu activitatea practică. De la stagii de practică ale studenților, la proiecte comune, la organizarea Festivalului Studențesc de Publicitate, instituțiile enumerate mai jos au contribuit la apropierea studenților noștri de viața profesională: