Specializarea: Administrație Publică

Domeniul: Ştiinţe Administrative

Forma de învăţământ: cu frecvență, 3 ani;

Liniile de studiu: română, maghiară

Învăţământ la distanţă (ID) 3 ani, linia română de studiu

Specializarea:  Comunicare şi Relaţii Publice

Domeniul: Ştiinţe ale Comunicării

Forma de învăţământ: cu frecvență, 3 ani;

Liniile de studiu: română, maghiară, germană

Învăţământ la distanţă (ID) 3 ani, linia română de studiu

Specializarea: Jurnalism

Domeniul: Ştiinţe ale Comunicării

Forma de învăţământ: cu frecvență, 3 ani;

Liniile de studiu: română, maghiară, germană, engleză

Învăţământ la distanţă (ID) 3 ani, linia română de studiu

Specializarea: Leadership in sectorul public

Domeniul: Ştiinţe Administrative

Forma de învăţământ: cu frecvență, 3 ani;

Limba de studiu: engleză