Q&A burse sociale

Bursele Sociale – Ghid de realizare a dosarului

https://fspac.ubbcluj.ro/ro/resurse/administrative/regulamente

Anexele 7, 8 și 11 pentru bursele sociale orfani/plasament/venituri mici, respectiv 

Anexa 7 și 12 pentru bursele sociale pe motiv medical

https://fspac.ubbcluj.ro/ro/resurse/administrative/formulare 

 

Anexele sunt obligatorii și se completează toate câmpurile și tabelele, se semnează în locurile indicate, pt. anexa 11 se trece paginația întregului dosar

- lunile de referință pentru semestrul 1 sunt: iunie, iulie și august, respectiv pentru semestrul 2: octombrie, noiembrie și decembrie.

- depunerea dosarelor se realizează semestrial în primele 15 zile lucrătoare din fiecare semestru

- se declară toate veniturile realizate de familie – salarii, pensii, activități independente, dividende, dobânzi, chirii, transferuri de proprietate, arende, venituri agricole, alocații din partea statului etc.

- pentru veniturile din alocațiile de stat pentru copii nu este necesară prezentarea de acte doveditoare dar se declară și se iau considerare în calculul veniturilor pe familie

- adeverințele de la ANAF se solicită pentru lunile de referință menționate în regulament și NU trebuie să fie mai vechi de 2 săptămâni la momentul depunerii

- se vor prezenta adeverințe de venituri nete pentru student/membri majori ai familie sau în cazul în care nu se realizează, declarații notariale/la Primării cu menționarea lunilor de referință.

- adeverință de la Primărie privind terenurile deținute de familie (poate fi și o singură adeverință dacă se realizează verificarea tuturor membrilor majori din gospodărie) și în cazul în care familia deține terenuri se va prezenta și un document de la APIA dacă s-au solicitat sau nu subvenții pe anul în curs.

La scanare / poză se denumesc și numerotează fișierele cf Anexei nr. 11respectiv 12 – de ex. Copie CI student – 2.1. CI student; copie certificat naștere student – 2.2. CN student 

 

Dacă aveți întrebări ale căror răspunsuri nu sunt găsite mai sus, trimiteți-le la boldor@fspac.ro și vom actualiza lista de răspunsuri de mai sus.