25
sept.
2019

Liste finale cazare

Confirmarea locului direct la administrația căminului:

27 Septembrie 2019: se cazează exclusiv studenții de anul I licență
28 Septembrie 2019: se cazează exclusiv studenții de anul II și III licență
29 septembrie 2019 : se cazează studenții de la nivel masterat, doctorat și cei care nu au reușit să se cazeze în 27 sau 28 Septembrie.Neconfirmarea locului în perioada menționată duce la pierderea lui.
Depunerea cererilor de redistribuire:
26 Septembrie – 30 septembrie 2019, ora 23:59 : Depunerea cererilor de Redistribuire, exclusiv online pe adresa: cazari@fspac.ro, menționând obligatoriu nume, prenume, specializare, an de studiu.
Cererile depuse în afara perioadei nu se iau în considerare.

Afișarea rezultatelor redistribuirilor:
2 Octombrie : Redistribuire I – cazarea se va face în termen 2 zile de la afișare, până în data de 4 Octombrie, ora 15:00
7 Octombrie: Redistribuiri II - cazarea se va face până în data de 8 și 9 Octombrie, ora 15:00.
10 octombrie: Redistribuiri III – cazarea se va face în data de 11 Octombrie până în ora 12.00.

Din data de 14 Octombrie, cererile de cazare se depun la Serviciul Soical al Universității Babeș-Bolyai pe strada I.C. Brătianu nr.14, informații se pot obține la adresa social@ubbcluj.ro