27
nov.
2018

Informații - reducere taxă de școlarizare

CERERILE DE REDUCERE A TAXEI DE ŞCOLARIZARE SE DEPUN ÎN PERIOADA :  3.12.2018  -  14.12.2018

 ​​​​​http://www.ubbcluj.ro/ro/taxe/files/2018-2019_Regulament_taxe_scolarizare.pdf

Reducerea taxei de școlarizare se poate acorda unui student în cadrul unui singur program de studii. În cazul în care un student urmează concomitent două specializări iar una dintre acestea este la ID/IFR, reducerea taxei se acordă pentru specializarea ID/IFR. În celelalte situații, reducerea se acordă pentru cea de-a doua specializare.

Documentele doveditoare ale calității de student la un alt program de studii în cadrul UBB, respectiv de absolvent al UBB, sunt depuse, în vederea stabilirii reducerilor de taxă, în perioada 03 - 14 decembrie, odată cu cererea de reducere. Acestea vor conține obligatoriu declarația studentului, pe propria răspundere, că nu este şi nu a mai fost beneficiarul unei alte reduceri similare, concomitent, în cadrul unui alt program de studii, în cadrul UBB.

Documentul doveditor al calităţii de student la un alt program de studii trebuie să fie emis în perioada 3-14 decembrie și să conțină inclusiv mențiunea inexistenței unor debite restante în raport cu UBB.