Informații despre burse și termene de contestație

Au fost afișate la avizierul facultății listele cu beneficiarii burselor de performanță și merit pe sem. II.

Listele cu bursele de ajutor social vor fi postate ulterior.

Contestațiile se pot depune până luni, 25 martie, ora 12.00 la secretariatul facultății.