Evaluarea guvernării electronice în orașele din România

 

E-guvernarea este perpetuu prezentată ca o transformare a modului în care instituțiile publice interacționează cu cetățenii sau companiile, care va aduce schimbări fundamentale în felul în care procesele interne ale administrației locale și centrale sunt organizate și care va modifica fundamental modul în care funcționarii se raportează la clienții lor (contribuabili, companii, ONG-uri sau alte instituții publice).

România a început proiecte în acest domeniu de cel puțin 20 de ani, dar rezultatele, în special la nivel central, sunt destul de firave.

Pentru a măsura progresele în implementarea guvernării electronice la nivel local, am creat[i] un index de evaluare a serviciilor online (în principal servicii front-office) oferite cetățenilor și companiilor. Cu instrumentul nou creat am evaluat paginile de web oficiale ale orașelor și municipiilor din România. Indexul are 47 de indicatori, împărțiți în cinci categorii, fiecare cu o anumită pondere în nota finală: Ergonomie (15%), Conținut (25%), Servicii online (25%), Participare și implicarea cetățenilor (20%), Securitatea și protecția datelor personale (15%).

Punctajul maxim care putea fi obținut este de 100. Scorurile prezentate trebuie înțelese doar ca o fotografie de moment, care poate fi influențată de factori trecători (de pildă, o serie de orașe sunt în proces de actualizare a site-urilor, ceea ce face ca, în momentul evaluării, o parte din servicii să nu fie disponibile). De asemenea, au fost punctate doar serviciile funcționale în momentul vizitării de către evaluatori a site-ului.

Administrația locală este, prin natura ei, mai aproape de cetățeni. Presiunea pentru dezvoltarea serviciilor online este evidentă, mai ales în orașe, în care o populație educată folosește uzual în proporție mai mare internetul pentru cumpărături sau operațiuni bancare.

Există diferite instrumente prin care cercetătorii evaluează cât de avansată este implementarea e-guvernării, atât la nivel local cât și central. Ele nu sunt însă în general create pentru idiosincraziile administrației publice românești. De aceea considerăm că această cercetare, care va fi repetată o dată la 2 ani, poate oferi date concrete despre evoluția guvernării electronice la nivel local în România.

Pentru alte informații puteți scrie la urs@fspac.ro.

 


[i] Nicolae Urs, Departamentul de Administrație și Management Public, FSPAC, împreună cu studenți ai programelor de licență și masterat din cadrul AMP.