Conflict Insights 9-12 Noiembrie 2020

Centrul pentru studiul conflictelor (UBB) organizează între 9-12 noiembrie 2020 o serie de 4 paneluri cu pasionați și experți în rezolvarea conflictelor

Conflict Studies Center vă invită între 9-12 noiembrie 2020 la „Conflict Insights”, o serie de 4 întâlniri online, care vor aduce împreună profesori, studenți, profesioniști și pasionați din domeniul conflictelor pentru a pătrunde în lumea posibilităților pe care acest domeniu le oferă.

 

Agenda evenimentului:

Luni, 9 noiembrie 2020, la ora 18:00 pe Zoom: „12 personaje în căutarea apocalipsei climatice”, workshop participativ facilitat de drd. Georgiana Bigea. 

Bazat pe textele lui Andrew Boyd, acest eveniment este inspirat dintr-un experiment social din Marea Britanie documentat la https://12characters.org.uk/ . 

Scopul evenimentului este de a avea un dialog social cu privire la una din cele mai semnificative provocări pe care le avem ca și umanitate: schimbările climatice. Vom genera pe această temă o discuție reală, autentică și informată, despre cum acest lucru ne afectează deja viețile noastre, la nivel de familie și comunitate.

Înscrierea este obligatorie până luni, 9 nov. 2020, la ora 12 la acest link pentru a se împărți participanții în echipe: https://forms.gle/9H77o6wBTQkuGjYp8

Vă rugăm să vă prezentați cu punctualitate la acest eveniment pentru a putea fi distribuit(ă) într-o echipă!


Marți, 10 noiembrie 2020, la ora 18:00 pe Zoom: Seara Alumni

La acest eveniment protagoniștii vor fi absolvenții programului nostru de masterat de analiza și managementul conflictelor care ne vor prezenta parcursul lor profesional, iar noi vom afla răspunsul la întrebarea „Cum mă pot ajuta studiile de conflict în viitoarea mea carieră profesională?”

Moderatorul va fi dr. Ciprian Sandu, cercetător în cadrul Centrului pentru Studiul Conflictelor din cadrul facultății FSPAC și absolventul unui doctorat în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială (UBB).
 

Miercuri, 11 noiembrie 2020 de la ora 18:00 pe Zoom: Panel cu tema „Cariere în managementul conflictelor”

Invitatul special va fi dr. Constantin-Adi Gavrilă, mediator internațional cu certificare IMI, senior expert ADR Center Global (https://www.adigavrila.com/en/).

Cu peste 18 ani de experiență în mediere, având peste 56 proiecte implementate în 32 de țări, este persoana cea mai în măsură să risipească scepticismul cu privire la mediere, prin propriul său succes în acest domeniu.

 

Joi, 12 noiembrie 2020 de la ora 19:00 pe Zoom: Panel cu tema „ Managementul Conflictelor Personale” cu dna psiholog dr. Coman Petruța-Daniela și dr. Mihai Maci.

Dr. Peti Coman (http://peticoman.ro/) este doctor în psihologie, specializat în psihoterapia copilului şi adolescentului abuzat şi a familiei acestora, având o arie de expertiză extrem de vastă în asistență socială, teologie, sociologie, psihologie, formare și consiliere sportivă centrată pe înalta performanță. 

Dr. Mihai Maci este absolvent al Facultății de Istorie si Filosofie – Universitatea Babeș Bolyai, Cluj Napoca. Profesează la Universitatea din Oradea, ca lector la Facultatea de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării, fiind membru al Departamentului de Relații Internaționale si Studii Europene.

Este autor și contributor pe platforma Contributors.ro, unde putem citi articolele sale „Corectitudinea politică «creştină»”, „La ce sunt bune examenele?”, „Lumea de mâine. Delocalizare şi virtualizare” și multe altele. (http://www.contributors.ro/tag/mihai-maci/)


Centrul pentru Studiul Conflictelor este o unitate de cercetare a Universității Babeș Bolyai dedicate studiului conflictelor, axat pe negociere și mediere ca modalitățile cele mai eficiente de rezoluție amiabilă. Centrul organizează două programe de studii universitare: Programul de licență de studii de conflict în limba română și programul de masterat de „Conflict Analysis and Management” cu predare în limba engleză.

Facebook: https://www.facebook.com/cscubb/

Website: www.cscubb.ro

 

Participarea la toate evenimentele este gratuită și deschisă tuturor în baza înscrierii. 

Vă rugăm să intrați la eveniment cu punctualitate, cu camerele deschise acolo unde este posibil, pentru a avea o experiență cât mai plăcută și productivă.

Linkul de Zoom: https://zoom.us/j/93152134322

Noutățile vor fi afișate pe evenimentul Facebook: https://www.facebook.com/events/272788540806077

Formularul de înscriere:  
https://forms.gle/9H77o6wBTQkuGjYp8

The Center for Conflict Study (UBB) organizes between November 9-12, 2020 a series of 4 panels with enthusiasts and experts in conflict resolution

Conflict Studies Center organizes between November 9-12, 2020 "Conflict Insights", 4 days of meetings designed to bring together teachers, students, professionals and enthusiasts in the field of conflict to present the many possibilities they have in this field.

 

The event's agenda:

Monday, November 9, 2020, at 18:00 on zoom: "12 characters in search of the apocalypse"
Based on texts by Andrew Boyd, this event follows the guidance of a UK social experiment documented at https://12characters.org.uk/. 

This is a global call to have social dialogue on one of the most significant challenges we have as humanity: climate change. The purpose of this event is to generate a real, authentic and informed discussion about how this is already affecting our lives, at the family and community level.

Registration is mandatory until Monday, Nov. 9. 2020, 12 PM on this link to be assigned to a team: https://forms.gle/9H77o6wBTQkuGjYp8

Please join this event on time so that you can be assigned to a team!


Alumni Night will take place on Tuesday, November 10, 2020, at 18:00

An event at which some of the graduates of our master's program in Conflict Analysis and Management will present their professional careers, and we will find out the answer to the question "How can conflict studies help me in my future career? ” 

The moderator will be Dr. Ciprian Sandu. 

Wednesday, November 11, 2020 at 18:00 we continue to answer this question in the Panel “Careers in conflict management”, where the special guest will be Dr. Constantin-Adi Gavrilă, international mediator, IMI certified, senior expert at ADR Center Global.


On Thursday, November 12, 2020 at 19:00 we end the series with a Panel on Personal Conflict Management, where the guests will be psychologist Dr. Coman Petruța-Daniela and Dr. Mihai Maci.


Dr. Peti Coman (http://peticoman.ro/) is a doctor in psychology, specialized in the psychotherapy of abused children, adolescents and their families, having an extremely wide area of ​​expertise in social work, theology, sociology, psychology, training and sports counseling focused on high performance.

Dr. Mihai Maci is a graduate of the Faculty of History and Philosophy - Babes Bolyai University, Cluj Napoca. He teaches at the University of Oradea, as a lecturer at the Faculty of History, International Relations, Political Science and Communication Sciences, being a member of the Department of International Relations and European Studies.
He is an author and contributor to  the Contributors.ro platform, where we can read his articles "Christian political correctness"," What are the exams good for? "," The world of tomorrow. Relocation and virtualization ” and many more. (Http://www.contributors.ro/tag/mihai-maci/ )

The Center for Conflict Studies is a research unit of Babeș Bolyai University dedicated to the study of conflicts, focusing on negotiation and mediation as the most effective tools of peaceful resolution. The center provides two university programs: the Bachelors program in Conflict Studies, taught in Romanian and the Masters program in Conflict Analysis and Management, taught in English.

Facebook: https://www.facebook.com/cscubb/

Website: www.cscubb.ro


Participation to all events is open and free, based on registration. 

Please join the event on time, with the camera on wherever possible, in order to have a pleasant and productive experience.

Zoom link- https://zoom.us/j/93152134322

Registration link- https://forms.gle/9H77o6wBTQkuGjYp8