Colaborare FSPAC - Școala de Guvernanță Kyiv-Mohyla

🤓 Avem plăcerea de a anunța o nouă colaborare între #fspac și Școala de Guvernanță Kyiv-Mohyla. Києво-Могилянська школа врядування імені Андрія Мелешевича

ℹ️ Această colaborare interinstituțională și internațională a debutat astăzi, printr-o primă întâlnire între reprezentanții ambelor instituții de învățământ.

ℹ️ Scopul principal al acestei colaborări este să consolideze legăturile academice și de cercetare între cele două instituții, să promoveze schimbul de cunoștințe și să stimuleze cooperarea în proiecte de cercetare comune. Prin această colaborare ne propunem să oferim oportunități unice de dezvoltare profesională și academică pentru studenții și profesorii ambelor instituții. Colaborarea noastră va contribui, de asemenea, la îmbunătățirea calității învățământului superior și la crearea unei rețele internaționale de specialiști.

ℹ️ Suntem încrezători că prin eforturile celor două instituții vom contribui la modelarea viitorilor studenți la nivel local, național și internațional.

#fspac

---------------------------------------

🤓 We are pleased to announce a new collaboration between #fspac and the Kyiv-Mohyla School of Governance. Andriy Meleshevych's Kyiv-Mohyla School of Governance

ℹ️ This inter-institutional and international collaboration began today, with an initial meeting between representatives of both educational institutions.

ℹ️ The main goal of this collaboration is to strengthen academic and research ties between the two institutions, promote knowledge exchange, and stimulate cooperation in joint research projects. Through this collaboration, we aim to provide unique professional and academic development opportunities for students and faculty of both institutions. Our collaboration will also contribute to improving the quality of higher education and creating an international network of specialists.

ℹ️ We are confident that through the efforts of both institutions, we will contribute to shaping the future students at the local, national, and international levels.

#fspac