18
feb.
2020

Burse 2019-2020

INFORMAȚII BURSE SOCIALE

  • Dosarele de bursă socială se depun la OVIDIU BOLDOR (boldor@fspac.ro) sau IOAN KRASZNAI (krasznai@fspac.ro), la etajul 1, sala I/9, în perioada 24.02.2020 – 13.03.2020

  • Programul de depunere pentru dosarele de bursă socială este de luni până vineri în intervalul orar 10:00 – 15:00

  • Vă rugăm să citiți cu atenție regulamentul de burse sociale pentru a nu întâmpina dificultăți în momentul verificării actelor și pentru a vă putea încadra în timp cu obținerea tuturor documentelor necesare – documentele financiare vor fi eliberate cu cel mult două săptămâni înaintea prezentării acestora!

  • Media venitului minim net/membru de familie nu trebuie să depășească 1290,66 lei/lună; Lunile luate în considerare pentru semestrul 2 sunt noiembrie, decembrie 2019 și respectiv ianuarie 2020

  • Toate anexele necesare (7, 8, 11, respectiv 12, după caz) pentru fiecare categorie de bursă de ajutor social se găsesc pe https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/burse/regulament_burse. Vă rugăm să le descărcați și tipăriți doar față (exclus față-verso), prezența lor la dosar fiind esențială; 

  • La prezentarea dosarului de bursă se va prezenta și adeverința de student cu nr. matricol, nr. credite pe semestrul anterior, precum și forma de finanțare, buget sau taxă.

 

Cererile pentru BURSĂ DE PERFORMANTA/MERIT se depun la secretariatul facultății în perioada 24 februarie- 13 martie, programul 9:00-12:00.

Dosarele pentru BURSĂ SOCIALĂ/MEDICALĂ se depun la etajul I sala 9, lista actelor necesare se găsește pe site-ul FSPAC în Regulamentul de burse.