25
sept.
2020

Anunț Biblioteca Centrală Universitară

Dragi colegi, Dragi studenti,

Incepând cu anul universitar 2020-2021 Biblioteca Centrală Universitară
„Lucian Blaga” din Cluj-Napoca (BCU) pune la dispoziţia tuturor
studenţilor săi continutul cursurilor indicate la bibliografie în
syllabusurile aferente programelor de studiu de licenţă şi masterat,
precum şi materialele necesare pregătirii examenului de licenţă, în format
digital (cu asigurarea respectarii drepturilor de autor), la adresa

https://www.bcucluj.ro/ro/resursele-bibliotecii/bibliografie-cursuri

Accesul se face pe baza permisului, a unui ID si a unei parole proprii
fiecarui utilizator:

https://public-view.bcucluj.ro/login.php

Platforma este în permanentă actualizare şi dezvoltare şi ea poate fi
accesată pe baza datelor unice înscrise în permisul de bibliotecă. Pentru
a avea acces la resursele digitale, precum şi la serviciile clasice
oferite de BCU, studentul trebuie să obţină permisul electronic de
bibliotecă, conform instrucţiunilor prezentate la adresa:

https://www.bcucluj.ro/ro/informatii/%C3%AEnscrierea-%C3%AEn-bibliotec%C4%83

In cazul studenţilor deţinători de permis de bibliotecă, acesta trebuie
vizat pentru anul universitar 2020-2021, conform instrucţiunilor de la
adresa de internet de mai sus.

In baza unui permis de biblioteca vizat, cadrele didactice din UBB pot
utiliza in aceleasi conditii baza de date de mai sus. Mai mult, prin grija
BCU au fost digitizate recent toate volumele Studia UBB anterioare anului
2000. In plus, BCU ofera acces de la distanta la bazele de date abonate de
UBB si BCU prin proiectul ANELIS PLUS, a se vedea

https://www.bcucluj.ro/ro/servicii/acces-la-literatura-%C5%9Ftiin%C5%A3ific%C4%83

Mentionam de asemenea ca sectiile de imprumut ale bibliotecii functioneaza
dupa un program anuntat la

https://www.bcucluj.ro/ro/servicii/%C3%AEmprumut-la-domiciliu

Alte detalii si informatii suplimentare pot fi obtinute direct de la BCU.

Va multumim pentru colaborare.

BCU "Lucian Blaga" Cluj-Napoca