Alegeri

Candidaturi pentru funcția de decan al FSPAC (martie 2016):

prof. dr. Călin Hințea

prof. dr. Dan Șandor

 

Rezultate alegeri

La sedința Consiliului Profesoral din data de 28.03.2016, au fost supuse spre avizare dosarele de candidatură depuse în vederea participării la concursul pentru funcția de decan. 

Au fost depuse doua dosare:

Prof.dr. Călin Emilian Hințea 
Prof.dr. Sorin Dan Șandor

Au fost respectate toate reglementarile privind alegerea in structurile si functiile de conducere din cadrul UBB. Votul a fost direct si secret. 
În urma votului, ambele dosare de candidatură au fost avizate de către membrii Consiliului Profesoral, întrunind majoritatea voturilor celor prezenți.