Masterat

Programe de masterat
Masterat admin September 22, 2022
73% rată de retenție
20 ANI DE EXCELENȚĂ ACADEMICĂ
96% rată de ocupare locuri buget

Masteratul de Relații Publice se adresează absolvenților unei diplome de licență, indiferent de profil. Datorită abordării pedagogice diferențiate, masteranzii pot fi atât absolvențil de programe de licență în științele comunicării, cât și absolvenți ai unor domenii de studiu diverse care se vor familiariza în primul an de studiu cu noțiunile de bază din domeniul relațiilor publice. Cunoștințele teoretice se îmbină cu pregătirea practică, orientarea masteratului fiind către cerințele actuale ale pieței de profil din domeniu. Dintre competențele specifice dobândite pe parcursul celor doi ani de studiu merită amintită capacitatea de a proiecta, derula și evalua campanii de relații publice de diverse tipuri. Profilul absolventului presupune integrarea acestuia în organizații publice și private în calități diverse: expert în relații publice, specialist în comunicare, employer branding specialist, purtător de cuvânt, brand manager, event manager etc.

Masteratul de Relații Publice funcționează atât la zi, cât și la frecvență redusă.

Competenţele asigurate prin programul de studii:

C1. Înțelegerea și utilizarea avansată a limbajului, metodologiilor și cunoștințelor de specialitate din domeniul științelor comunicării

Absolventul va: 

 • cunoaște metode de cercetare sistematice pentru identificarea de informații specifice și evalua relevanța informației;
 • cunoaște legislația privind drepturile de autor, legislația privind comunicarea publică și privată pe platformele digitale;
 • cunoaște principiile deontologice și normele etice specifice aplicabile în contextul comunicării publice și respectării unor standarde de comunicare.

C2. Utilizarea avansată a noilor tehnologii de informare și comunicare (NTIC)

Absolventul va:

 • cunoaște caracteristicile, modalitatea de utilizare și operare a diferitelor platforme online;
 • cunoaște procesul prin care învățarea, eficiența, utilitatea și ușurința de utilizare a unei platforme online poate fi definită și măsurată;
 • cunoaște limbajele utilizate în contextul comunicării digitale - și limbajele de specialitate în contextul utilizării rețelelor de socializare.

C3. Adaptarea strategiilor comunicaționale la tipurile diferite de audiență / public implicate în comunicare (nivel avansat)

Absolventul va:

 • înțelege segmentarea publicului/ audienței și va putea identifica diferite publicuri-țintă în contextul unor proiecte de comunicare specifice;
 • distinge între diferite strategii de comunicare în funcție de situații de comunicare digitală diferite și categorii/ segmente de public/ utilizatori;
 • cunoaște procese mentale precum atenția, memoria, limbajul, percepția, soluționarea problemelor, creativitate și gândirea.

C4. Dezvoltarea, implementarea și evaluarea strategiilor integrate de relații publice

Absolventul va:

 • cunoaște principii și mecanisme avansate de realizare a campaniilor de relații publice;
 • deține cunoștințe avansate în determinarea și gestionarea potențialilor factori de risc economici, politici și culturali asupra campaniilor de relații publice;
 • cunoaște și înțelege metodologii avansate de cercetare ca suport în formularea strategiilor de relații publice. 

C5. Analiza și planificarea modului în care un brand este poziționat pe piață

Absolventul va:

 • cunoaște marketingul canalelor de distribuție;
 • cunoaște politicile companiei;
 • cunoaște și înțelege strategiile de comunicare cu clienții și potențialii clienți.

C6. Crearea, transmiterea și menținerea imaginii sau reputației dorite a clientului

Absolventul va:

 • cunoaște teorii și tehnici avansate de comunicare;
 • cunoaște în profunzime mecanismele de formare a opiniei publice;
 • cunoaște și înțelege rolul canalelor media și al evenimentelor asupra promovării pozitive a imaginii clientului.

Responsabilităţi şi autonomie

Absolventul va putea: 

 • rezolva în mod realist – cu argumentare atât teoretică, cât și practică – a unor situații profesionale uzuale, în vederea soluționării eficiente și deontologice a acestora;
 • aplica tehnici de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice;
 • autoevalua nevoia de formare profesională în scopul inserției și a adaptării la cerințele pieței muncii;
 • respecta documentele informative transmise de clienți, planul de lucru, solicitările creative ale artiștilor, cerințele tehnice formulate de programatori și bugetul stabilit pentru proiectul în execuție; 
 • dezvolta rețele profesionale, stabili contacte pentru a menține fluxul de informații, stabili relații de afaceri și utiliza diferite canale de comunicare profesională;
 • aborda problemele în mod critic, dezvolta idei creative și defini planuri de afaceri în contextul mediei tradiționale și digitale.

 

Conform COR (Clasificarea ocupaţiilor din România) și ESCO (Clasificarea europeană a aptitudinilor/ competențelor, calificărilor și ocupațiilor), deținătorul unei diplome de masterat de Relații Publice poate activa ca: consultant relații publice, brand manager, purtător de cuvânt.

Masteratul de Publicitate se adresează absolvenților unei diplome de licență, indiferent de profil. Datorită abordării pedagogice diferențiate, masteranzii pot fi atât absolvenți de programe de licență în științele comunicării, cât și absolvenți ai unor domenii de studiu diverse, care se vor familiariza în primul an de studiu cu noțiunile de bază din domeniul publicității. În cadrul acestui program, agenția de publicitate VITRINA din Cluj-Napoca oferă Seminarul Vitrina, o serie de întâlniri cu specialiști ai agenției din diverse domenii ale activității publicitare. Totodată, cadre didactice cu experiență din universitățile partenere din UE predau cursuri de profil. 

Pregătirea practică este foarte importantă, orientarea masteratului fiind către cerințele de formare ale pieței de profil din domeniu. Publicitatea este analizată în formele sale clasice, dar și în cele neconvenționale, având în vedere rolul comunicării digitale în societatea contemporană. Vorbim în cadrul cursurilor despre cum realizăm conținut de calitate, despre storytelling, despre creativitate și strategie, despre rolul inteligenței artificiale în publicitate (de ex. în realizarea implementării media de tip programatic), despre publicitatea în reviste, la radio, în podcast-uri și la televiziune, despre publicitatea outdoor, publicitate online și pe rețelele sociale, dar și despre forme de publicitate de tip native advertising, in-game-advertising, product placementetc. În cadrul programului există chiar un curs despre influencerii din social media și rolul lor publicitar, o parte din membrii echipei de cadre didactice care predau la acest masterat fiind implicați în cercetarea acestui fenomen la nivel internațional. Dintre competențele specifice dobândite pe parcursul celor doi ani de studiu merită amintită capacitatea de a proiecta, implementa și evalua campanii de publicitate de diverse tipuri.

Profilul absolventului presupune integrarea acestuia în instituții publice și private de profil în calități diverse: copywriter, account manager, media planner, social media manager etc.

Masteratul de Publicitate funcționează atât la zi, cât și la frecvență redusă.

Competenţele asigurate prin programul de studii:

C1. Înțelegerea și utilizarea avansată a limbajului, metodologiilor și cunoștințelor de specialitate din domeniul științelor comunicării (nivel avansat)

Absolventul va:  

 • cunoaște metode de cercetare sistematice pentru identificarea de informații specifice și evalua relevanța informației;
 • cunoaște legislația privind drepturile de autor, legislația privind comunicarea publică și privată pe platformele digitale;
 • cunoaște principiile deontologice și normele etice specifice aplicabile în contextul comunicării publice și respectării unor standarde de comunicare.

C2. Utilizarea avansată a noilor tehnologii de informare și comunicare (NTIC) (nivel avansat)

Absolventul va:

 • cunoaște caracteristicile, modalitatea de utilizare și operare a diferitelor platforme online;
 • cunoaște procesul prin care învățarea, eficiența, utilitatea și ușurința de utilizare a unei platforme online poate fi definită și măsurată;
 • cunoaște limbajele utilizate în contextul comunicării digitale - și limbajele de specialitate în contextul utilizării rețelelor sociale.

C3. Adaptarea strategiilor comunicaționale la tipurile diferite de audiență / public implicate în comunicare (nivel avansat)

Absolventul va:

 • înțelege segmentarea publicului/audienței și va putea identifica diferite publicuri țintă în contextul unor proiecte de comunicare specifice; 
 • distinge între diferite strategii publicitare în funcție de situații de comunicare digitală diferite și categorii/segmente de public/utilizatori;
 • cunoaște procese mentale precum atenția, memoria, limbajul, percepția, soluționarea problemelor, creativitate și gândirea.

C4. Managementul echipelor creative din publicitate

Absolventul va:

 • administra echipa responsabilă de crearea de reclame și spoturi publicitare; 
 • supraveghea întregul proces creativ și implementarea conceptelor creative pe baza strategiei; 
 • prezenta clientului ideile și modelele elaborate de echipa sa

C5. Analiza și planificarea modului în care un brand este poziționat pe piață

Absolventul va:

 • cunoaște marketingul canalelor de distribuție; 
 • cunoaște politicile companiei;
 • cunoaște și înțelege strategiile de comunicare cu clienții și potențialii clienți.

C6. Dezvoltarea și implementarea media a campaniilor publicitare

Absolventul va:

 • ști cum să achiziționeze, în numele clienților, spațiu publicitar atât în media tradițională, cât și în cea digitală; 
 • analiza eficacitatea și caracterul adecvat al diferitelor canale în funcție de produsul sau serviciul care urmează să fie promovat; 
 • ști cum să pună în aplicare planuri de publicitate prin cel mai adecvat mijloc de comunicare.

Responsabilităţi şi autonomie

Absolventul va putea:

 • rezolva în mod realist – cu argumentare atât teoretică, cât și practică – a unor situații profesionale uzuale, în vederea soluționării eficiente și deontologice a acestora;
 • aplica tehnici de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice;
 • autoevalua nevoia de formare profesională în scopul inserției și a adaptării la cerințele pieței muncii;
 • respecta documentele informative transmise de clienți, planul de lucru, solicitările creative ale artiștilor, cerințele tehnice formulate de programatori și bugetul stabilit pentru proiectul în execuție; 
 • dezvolta rețele profesionale, stabili contacte pentru a menține fluxul de informații, stabili relații de afaceri și utiliza diferite canale de comunicare profesională;
 • aborda problemele în mod critic, dezvolta idei creative și defini planuri de afaceri în contextul mediei tradiționale și digitale.

 

Conform COR (Clasificarea ocupaţiilor din România) și ISCO-08 (Clasificarea europeană a aptitudinilor/ competențelor, calificărilor și ocupațiilor), deținătorul unei diplome de masterat de Publicitate poate activa ca: creative director, brand manager, specialist achiziționare spațiu publicitar.

Der Masterstudiengang Öffentlichkeitsarbeit und Werbung in deutscher und englischer Sprache richtet sich an BachelorabsolventInnen, die über Deutschkenntnisse verfügen und ihre Fachkenntnisse in den Bereichen PR und Werbung erweitern möchten. Dank des ausdifferenzierten pädagogischen Ansatzes werden die MasterstudentenInnen, die sowohl AbsolventenInnen eines Bachelorstudiums im Bereich der Kommunikationswissenschaften, als auch AbsolventenInnen verschiedener Fachrichtungen sein können, bereits in ihrem ersten Studienjahr mit den Grundlagen der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung vertraut gemacht. Die erworbenen theoretischen Kenntnisse werden von der praktischen Ausrichtung des Programms ergänzt, dessen Inhalt den Anforderungen des Arbeitsmarktes entgegenkommt. Vorlesungen und Seminare über Werbung (klassische und unkonventionelle Werbeformen), Online-Werbung, strategisches Kommunikationsmanagement, Audio-visuelle Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikationstheorien, Krisenkommunikation, Mediensysteme u.a. werden während der vier Semester angeboten. Dabei wird auch die Rolle der digitalen Kommunikation in der heutigen Gesellschaft berücksichtigt.

Das Studium bietet den Vorteil einer internationalen Orientierung durch GastdozentInnen aus dem deutschsprachigen Raum. Zugleich können die MasterandInnen an Workshops teilnehmen, die in Zusammenarbeit mit den erfolgreichsten einheimischen Werbe- und PR-Agenturen organisiert werden (z. B. die Werbeagentur VITRINA aus Cluj-Napoca, die das Vitrina-Seminar anbietet, eine Veranstaltungsreihe mit Agenturspezialisten aus verschiedenen Bereichen der Werbetätigkeit). Aufgrund der erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen können sich die AbsolventInnen unseres Masterprogramms für folgende Berufe bewerben: PR-Berater, Copywriter, Account Manager, Wortführer, Strategischer Planer, Medienplaner usw. Dank der Ausbildung in deutscher und englischer Sprache erweitern sich die Chancen unserer MasterabsolventInnen erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt aufgenommen zu werden.

Competenţele asigurate prin programul de studii:

C1. Ȋnţelegerea şi utilizarea avansată a limbajului, metodologiilor și cunoștințelor de specialitate din domeniul științelor comunicării

Absolventul va: 

 • Aplica metode de cercetare sistematice pentru identificarea de informații specifice și evalua relevanța informației în contextual sistemelor tehnic;
 • Cunoaște legislația privind drepturile de autor, legislația privind comunicarea publică și privată pe platformele digitale, legislația în domeniul securității TIC și cerințele legislative privind produsele de TIC publicate sau transferate în mediile digitale;
 • Cunoaște principiile deontologice și normele etice specifice aplicabile în contextul comunicării publice și respectării unor standarde editoriale. 

C2. Utilizarea avansată a noilor tehnologii de informare și comunicare (NTIC)

Absolventul va:

 • Cunoaște caracteristicile, modalitatea de utilizare și operare a diferitelor produse software;
 • Cunoaște procesul prin care învățarea, eficiența, utilitatea și ușurința de utilizare a unei aplicații software poate fi definită și măsurată;
 • Cunoaște limbajele utilizate în contextul comunicării digitale - limbaje de marcare specifice World Wide Web (HTML, XML, Markdown) și limbaje de redactare a foilor de stil (CSS) caracteristice proiectării vizuale a paginilor Web.

C3. Adaptarea strategiilor comunicaţionale la tipurile diferite de audiență / public implicate în comunicare

Absolventul va: 

 • Ȋnțelege segmentarea publicului/audienței și va putea identifica diferite publicuri țintă în contextul unor proiecte de comunicare specifice;
 • Distinge între diferite strategii editoriale în funcție de situații de comunicare digitală diferite și categorii/segmente de public/utilizatori;
 • Cunoaște procese mentale umane precum atenția, memoria, limbajul, percepția, soluționarea problemelor, creativitatea și gândirea.

C4. Definirea conținutul și a structurii unui catalog sau a unui portofoliu în cadrul unei companii.

Absolventul va:

 • Cunoaşte tehnici de publicitate și caracteristicile produselor şi serviciilor;
 • Cunoaşte politicile întreprinderii;
 • Cunoaşte strategii de marketing de conținut;

C5. Analiza și planificarea modului în care un brand este poziționat pe piață

Absolventul va:

 • Cunoaște marketingul canalelor de distribuție;
 • Cunoaște politicile companiei;
 • Cunoaște și înțelege strategiile de comunicare cu clienții și potențialii clienți.

C6. Colectarea de informații pe baza studiilor de piață

Absolventul va:

 • Cunoaște metodele și instrumentele specifice cercetării de piață;
 • Cunoaște metodele de analiză a datelor, atât calitative, cât și cantitative;
 • Cunoaște principiile mixului de marketing;
 • Cunoaște teorii și principii legate de comportamentul de consum și procesul decizional;
 • Cunoaște tehnici atractive și interactive de prezentare a datelor.

Responsabilităţi şi autonomie

Absolventul va putea: 

 • Rezolva în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât și practică - a unor situații profesionale uzuale, în vederea soluționării eficiente și deontologice a acestora;
 • Aplica tehnici de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice;
 • Autoevalua nevoia de formare profesională în scopul inserției și a adaptării la cerințele pieței muncii;
 • Respecta documentele informative transmise de clienți, planul de lucru, solicitările creative ale artiștilor, cerințele tehnice formulate de programatori și bugetul stabilit pentru proiectul în execuție;
 • Dezvolta rețele profesionale, stabili contacte pentru a menține fluxul de informații, stabili relații de afaceri și utiliza diferite canale de comunicare profesională;
 • Aborda problemele în mod critic, dezvolta idei creative și va putea analiza datele colectate despre consumatori si piata de produse.

 

Conform COR (Clasificarea ocupaţiilor din România) şi ISCO-08/ESCO (Clasificarea europeană a aptitudinilor/ competenţelor, calificărilor şi ocupaţiilor) deținătorul acestei diplome poate activa ca: manager produse şi servicii, brand manager, analist studii de piaţă.

The Master of PR and Advertising (English line) addresses to the bachelor graduates, regardless of their profile, that have medium and advanced English proficiencies. Having a differentiated pedagogical approach, the master program offers, in the first year, basic knowledge on PR and advertising, and, in the second one, a more specialized perspective. Thus, the master students can be graduates either from communication sciences programs or other related domains.

The master program has both a strategic and creative component and a research one, both of them being profoundly empirical. The curricula offer courses on PR and advertising, communication strategic management, research methods, media systems, social psychology, digital communication and promotion through social media, online PR and advertising, organizational communication, creativity in PR and advertising, event planning, or career orientation. Accordingly, the focus is on understanding, developing, and implementing PR and advertising strategies, on critical, analytical and creative thinking, on using the new technologies in the strategic communication, and on the implementation of research instruments and communication tactics in real contexts. By graduating this master program, the students can become specialists in customer experience management, brand management, and market research. 

The mission of the master program is that of developing specialists in communication domain by permanently revising and adapting the curricula to the market demands. Hence, beside the mandatory internships, meetings with PR and advertising specialists are constantly organized. An example in this respect is the Vitrina Seminar, organized in collaboration with Vitrina advertising agency. It implies a set of workshops lead by specialists from different advertising and PR activity domains (e.g., strategy, creation and branding, PR and unconventional advertising, digital communication etc.). Other collaborations include specialists from human resources departments of different companies, event planners, PR experts from public institutions, influencers, or entrepreneurs. 

Regarding the research component, the mission of the master program is that of encouraging scientific research through involving students in research projects, and through student-professor collaborations within the publication process at the international level. In this respect, Communication and Social Innovation Research Center (CORE) and international conferences organized by the department (e.g., International Students’ Conference on Communication) offer a fertile ground for scientific development. The professors teaching at this master program have both studies or specialized internships abroad, and a rich research and publishing experience on the international market.  

The Master of PR and Advertising, English line, is an intensive professional and research program, in accordance with the requirements of a changing society. A special focus is on international and multicultural interaction (e.g., Erasmus scholarships, interactions with students from abroad studying in Romania). 

Competenţele asigurate prin programul de studii:

C1. Înțelegerea și utilizarea avansată a limbajului, metodologiilor și cunoștințelor de specialitate din domeniul științelor comunicării

Absolventul va: 

 • Aplica metode de cercetare sistematice pentru identificarea de informații specifice și evalua relevanța informației în contextual sistemelor tehnice;
 • Cunoaște legislația privind drepturile de autor, legislația privind comunicarea publică și privată pe platformele digitale, legislația în domeniul securității TIC și cerințele legislative privind produsele de TIC publicate sau transferate în mediile digitale;
 • Cunoaște principiile deontologice și normele etice specifice aplicabile în contextul comunicării publice și respectării unor standarde editoriale.

C2. Utilizarea avansată a noilor tehnologii de informare și comunicare (NTIC)

Absolventul va:

 • Cunoaște caracteristicile, modalitatea de utilizare și operare a diferitelor produse software;
 • Cunoaște procesul prin care învățarea, eficiența, utilitatea și ușurința de utilizare a unei aplicații software poate fi definită și măsurată;
 • Cunoaște limbajele utilizate în contextul comunicării digitale - limbaje de marcare specifice World Wide Web (HTML, XML, Markdown) și limbaje de redactare a foilor de stil (CSS) caracteristice proiectării vizuale a paginilor Web.

C3. Adaptarea strategiilor comunicaționale la tipurile diferite de audiență / public implicate în comunicare

Absolventul va:

  • Înțelege segmentarea publicului/audienței și va putea identifica diferite publicuri țintă în contextul unor proiecte de comunicare specifice;
  • Distinge între diferite strategii editoriale în funcție de situații de comunicare digitală diferite și categorii/segmente de public/utilizatori;
 • Cunoaște procese mentale umane precum atenția, memoria, limbajul, percepția, soluționarea problemelor, creativitatea și gândirea.

C4. Monitorizarea experienței clienților

Absolventul va:

  • Cunoaște metode de analiză a datelor despre clienți;
  • Cunoaște metode și tehnici de creare, evaluare și îmbunătățire a interacțiunii cu clienții;
  • Cunoaște strategii de optimizare a experienței clienților;
 • Cunoaște și înțelege instrumentele de segmentare a audienței.

C5. Analiza și planificarea modului în care un brand este poziționat pe piață

Absolventul va:

  • Cunoaște marketingul canalelor de distribuție;
  • Cunoaște politicile companiei;
 • Cunoaște și înțelege strategiile de comunicare cu clienții și potențialii clienți.

C6. Colectarea de informații pe baza studiilor de piață

Absolventul va:

 • Cunoaște metodele și instrumentele. specifice cercetării de piață;
 • Cunoaște metodele de analiză a datelor, atât calitative, cât și cantitative;
 • Cunoaște principiile mixului de marketing;
 • Cunoaște teorii și principii legate de comportamentul de consum și procesul decizional;
 • Cunoaște tehnici atractive și interactive de prezentare a datelor.

Responsabilităţi şi autonomie

Absolventul va putea:

 • Rezolva în mod realist - cu argumentare atât teoretică, cât și practică - a unor situații profesionale uzuale, în vederea soluționării eficiente și deontologice a acestora;
 • Aplica tehnici de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice;
 • Autoevalua nevoia de formare profesională în scopul inserției și a adaptării la cerințele pieței muncii;
 • Respecta documentele informative transmise de clienți, planul de lucru, solicitările creative ale artiștilor, cerințele tehnice formulate de programatori și bugetul stabilit pentru proiectul în execuție;
 • Dezvolta rețele profesionale, stabili contacte pentru a menține fluxul de informații, stabili relații de afaceri și utiliza diferite canale de comunicare profesională;
 • Aborda problemele în mod critic, dezvolta idei creative și analiza datele colectate despre consumatori și piața de produse.

 

Conform COR (Clasificarea ocupaţiilor din România) și ISCO-08/ESCO (Clasificarea europeană a aptitudinilor/ competențelor, calificărilor și ocupațiilor), deținătorul acestei diplome poate activa ca: specialist în managementul experienței oferite clienților, brand manager, analist studii de piață.

A képzés azoknak a gyakorlati szakembereknek szól, akiknek mindennapi munkájuk szerves része a személyközi vagy a nagyobb csoportokkal való kommunikáció: oktatók, képzők, a média munkatársai, közép– és felsővezetők, jogászok, lelkészek, irodavezetők, human erőforrás menedzserek vagy más területek képviselői.

A képzési program gyakorlati jellegű. A két éves mesterképzés négy nagyobb modulra bontható. Ezek a következők: verbális kommunikáció, non−verbális kommunikáció, személyiségfejlesztés és önismeret, valamint arculatépítés és personal branding.

 

Competenţele asigurate prin programul de studii:

C1. Înțelegerea si utilizarea avansată a limbajului, metodologiilor și cunoștințelor de specialitate din domeniul științelor comunicării

Absolventul va:

 • cunoaște metode de cercetare sistematice pentru identificarea de informații specifice și evalua relevanța informației;
 • cunoaște legislația privind drepturile de autor, legislația privind comunicarea publică și privată pe platformele digitale;
 • cunoaște principiile deontologice și normele etice specifice aplicabile în contextul comunicării publice și respectării unor standarde de comunicare.

C2. Utilizarea avansată a noilor tehnologii de informare și comunicare (NTIC)

Absolventul va:

  • cunoaște caracteristicile, modalitatea de utilizare și operare a diferitelor platforme online;
  • cunoaște procesul prin care învățarea, eficiența, utilitatea și ușurința de utilizare a unei platforme online poate fi definită și măsurată;
 • cunoaște limbajele utilizate în contextul comunicării digitale - și limbajele de specialitate în contextul utilizării rețelelor de socializare.

C3. Adaptarea strategiilor comunicaționale la tipurile diferite de audiență / public implicate în comunicare (nivel avansat)

Absolventul va:

  • înțelege segmentarea publicului/ audienței și va putea identifica diferite publicuri-țintă în contextul unor proiecte de comunicare specifice;
  • distinge între diferite strategii de comunicare în funcție de situații de comunicare digitală diferite și categorii/ segmente de public/ utilizatori;
 • cunoaște procese mentale precum atenția, memoria, limbajul, percepția, soluționarea problemelor, creativitate și gândirea.

C4. Dezvoltarea, implementarea și evaluarea strategiilor integrate de relații publice

Absolventul va:

  • cunoaște principii și mecanisme avansate de realizare a campaniilor de relații publice; 
  • deține cunoștințe avansate în determinarea și gestionarea potențialilor factori de risc economici, politici și culturali asupra campaniilor de relații publice;
 • cunoaște și înțelege metodologii avansate de cercetare ca suport în formularea strategiilor de relații publice. 

C5. Analiza și planificarea modului în care un brand este poziționat pe piață

Absolventul va:

  • cunoaște marketingul canalelor de distribuție;
  • cunoaște politicile companiei;
 • cunoaște și înțelege strategiile de comunicare cu clienții și potențialii clienți.

C6. Crearea, transmiterea și menținerea imaginii sau reputației dorite a clientului

Absolventul va:

 • cunoaște teorii și tehnici avansate de comunicare;
 • cunoaște în profunzime mecanismele de formare a opiniei publice;
 • cunoaște și înțelege rolul canalelor media și al evenimentelor asupra promovării pozitive a imaginii clientului.

Responsabilităţi și autonomie

Absolventul va putea: 

 • rezolva în mod realist – cu argumentare atât teoretică, cât și practică – a unor situații profesionale uzuale, în vederea soluționării eficiente și deontologice a acestora;
 • aplica tehnici de muncă eficientă în echipa multidisciplinară cu îndeplinirea anumitor sarcini pe paliere ierarhice;
 • autoevalua nevoia de formare profesională în scopul inserției și a adaptării la cerințele pieței muncii;
 • respecta documentele informative transmise de clienți, planul de lucru, solicitările creative ale artiștilor, cerințele tehnice formulate de programatori și bugetul stabilit pentru proiectul în execuție; 
 • dezvolta rețele profesionale, stabili contacte pentru a menține fluxul de informații, stabili relații de afaceri și utiliza diferite canale de comunicare profesională;
 • aborda problemele în mod critic, dezvolta idei creative și defini planuri de afaceri în contextul mediei tradiționale și digitale.

Conform COR (Clasificarea ocupaţiilor din România) și ISCO-08/ESCO (Clasificarea europeană a aptitudinilor/ competențelor, calificărilor și ocupațiilor), deținătorul acestei diplome poate activa ca: organizator relații, brand manager, specialist protocol și ceremonial.

Creative thinkers, clever communicators and advertising superheroes are welcomed here.