Masterat

Programe de masterat
Masterat admin September 22, 2022
73% rată de retenție
20 ANI DE EXCELENȚĂ ACADEMICĂ
96% rată de ocupare locuri buget

Masteratul de Relații Publice se adresează absolvenților unei diplome de licență, indiferent de profil. Datorită abordării pedagogice diferențiate, masteranzii pot fi atât absolvențil de programe de licență în științele comunicării, cât și absolvenți ai unor domenii de studiu diverse care se vor familiariza în primul an de studiu cu noțiunile de bază din domeniul relațiilor publice. Cunoștințele teoretice se îmbină cu pregătirea practică, orientarea masteratului fiind către cerințele actuale ale pieței de profil din domeniu. Dintre competențele specifice dobândite pe parcursul celor doi ani de studiu merită amintită capacitatea de a proiecta, derula și evalua campanii de relații publice de diverse tipuri. Profilul absolventului presupune integrarea acestuia în organizații publice și private în calități diverse: expert în relații publice, specialist în comunicare, employer branding specialist, purtător de cuvânt, brand manager, event manager etc.

 

Masteratul de Relații Publice funcționează atât la zi, cât și la frecvență redusă.

Masteratul de Publicitate se adresează absolvenților unei diplome de licență, indiferent de profil. Datorită abordării pedagogice diferențiate, masteranzii pot fi atât absolvenți de programe de licență în științele comunicării, cât și absolvenți ai unor domenii de studiu diverse, care se vor familiariza în primul an de studiu cu noțiunile de bază din domeniul publicității. În cadrul acestui program, agenția de publicitate VITRINA din Cluj-Napoca oferă Seminarul Vitrina, o serie de întâlniri cu specialiști ai agenției din diverse domenii ale activității publicitare. Totodată, cadre didactice cu experiență din universitățile partenere din UE predau cursuri de profil. 

 

Pregătirea practică este foarte importantă, orientarea masteratului fiind către cerințele de formare ale pieței de profil din domeniu. Publicitatea este analizată în formele sale clasice, dar și în cele neconvenționale, având în vedere rolul comunicării digitale în societatea contemporană. Vorbim în cadrul cursurilor despre cum realizăm conținut de calitate, despre storytelling, despre creativitate și strategie, despre rolul inteligenței artificiale în publicitate (de ex. în realizarea implementării media de tip programatic), despre publicitatea în reviste, la radio, în podcast-uri și la televiziune, despre publicitatea outdoor, publicitate online și pe rețelele sociale, dar și despre forme de publicitate de tip native advertising, in-game-advertising, product placementetc. În cadrul programului există chiar un curs despre influencerii din social media și rolul lor publicitar, o parte din membrii echipei de cadre didactice care predau la acest masterat fiind implicați în cercetarea acestui fenomen la nivel internațional. Dintre competențele specifice dobândite pe parcursul celor doi ani de studiu merită amintită capacitatea de a proiecta, implementa și evalua campanii de publicitate de diverse tipuri.

 

Profilul absolventului presupune integrarea acestuia în instituții publice și private de profil în calități diverse: copywriter, account manager, media planner, social media manager etc.

Masteratul de Publicitate funcționează atât la zi, cât și la frecvență redusă.

Der Masterstudiengang Öffentlichkeitsarbeit und Werbung in deutscher und englischer Sprache richtet sich an BachelorabsolventInnen, die über Deutschkenntnisse verfügen und ihre Fachkenntnisse in den Bereichen PR und Werbung erweitern möchten. Dank des ausdifferenzierten pädagogischen Ansatzes werden die MasterstudentenInnen, die sowohl AbsolventenInnen eines Bachelorstudiums im Bereich der Kommunikationswissenschaften, als auch AbsolventenInnen verschiedener Fachrichtungen sein können, bereits in ihrem ersten Studienjahr mit den Grundlagen der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung vertraut gemacht. Die erworbenen theoretischen Kenntnisse werden von der praktischen Ausrichtung des Programms ergänzt, dessen Inhalt den Anforderungen des Arbeitsmarktes entgegenkommt. Vorlesungen und Seminare über Werbung (klassische und unkonventionelle Werbeformen), Online-Werbung, strategisches Kommunikationsmanagement, Audio-visuelle Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikationstheorien, Krisenkommunikation, Mediensysteme u.a. werden während der vier Semester angeboten. Dabei wird auch die Rolle der digitalen Kommunikation in der heutigen Gesellschaft berücksichtigt.

 

Das Studium bietet den Vorteil einer internationalen Orientierung durch GastdozentInnen aus dem deutschsprachigen Raum. Zugleich können die MasterandInnen an Workshops teilnehmen, die in Zusammenarbeit mit den erfolgreichsten einheimischen Werbe- und PR-Agenturen organisiert werden (z. B. die Werbeagentur VITRINA aus Cluj-Napoca, die das Vitrina-Seminar anbietet, eine Veranstaltungsreihe mit Agenturspezialisten aus verschiedenen Bereichen der Werbetätigkeit). Aufgrund der erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen können sich die AbsolventInnen unseres Masterprogramms für folgende Berufe bewerben: PR-Berater, Copywriter, Account Manager, Wortführer, Strategischer Planer, Medienplaner usw. Dank der Ausbildung in deutscher und englischer Sprache erweitern sich die Chancen unserer MasterabsolventInnen erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt aufgenommen zu werden.

The Master of PR and Advertising (English line) addresses to the bachelor graduates, regardless of their profile, that have medium and advanced English proficiencies. Having a differentiated pedagogical approach, the master program offers, in the first year, basic knowledge on PR and advertising, and, in the second one, a more specialized perspective. Thus, the master students can be graduates either from communication sciences programs or other related domains.

 

The master program has both a strategic and creative component and a research one, both of them being profoundly empirical. The curricula offer courses on PR and advertising, communication strategic management, research methods, media systems, social psychology, digital communication and promotion through social media, online PR and advertising, organizational communication, creativity in PR and advertising, event planning, or career orientation. Accordingly, the focus is on understanding, developing, and implementing PR and advertising strategies, on critical, analytical and creative thinking, on using the new technologies in the strategic communication, and on the implementation of research instruments and communication tactics in real contexts. By graduating this master program, the students can become specialists in customer experience management, brand management, and market research. 

 

The mission of the master program is that of developing specialists in communication domain by permanently revising and adapting the curricula to the market demands. Hence, beside the mandatory internships, meetings with PR and advertising specialists are constantly organized. An example in this respect is the Vitrina Seminar, organized in collaboration with Vitrina advertising agency. It implies a set of workshops lead by specialists from different advertising and PR activity domains (e.g., strategy, creation and branding, PR and unconventional advertising, digital communication etc.). Other collaborations include specialists from human resources departments of different companies, event planners, PR experts from public institutions, influencers, or entrepreneurs. 

 

Regarding the research component, the mission of the master program is that of encouraging scientific research through involving students in research projects, and through student-professor collaborations within the publication process at the international level. In this respect, Communication and Social Innovation Research Center (CORE) and international conferences organized by the department (e.g., International Students’ Conference on Communication) offer a fertile ground for scientific development. The professors teaching at this master program have both studies or specialized internships abroad, and a rich research and publishing experience on the international market.  

 

The Master of PR and Advertising, English line, is an intensive professional and research program, in accordance with the requirements of a changing society. A special focus is on international and multicultural interaction (e.g., Erasmus scholarships, interactions with students from abroad studying in Romania). 

Creative thinkers, clever communicators and advertising superheroes are welcomed here.