Finalizarea studiilor

Datele de susținere a licenței (sesiunea februarie 2019)

Datele de susținere a disertației (sesiunea februarie 2019)

------------------------------------------------------------------------------

Datele de susținere a disertației (sesiunea iulie 2018)

Datele de susținere a examenului de licență (sesiunea iulie 2018)

Componența comisiilor – licență și disertație.

Componența comisiilor de analiză și soluționare a contestațiilor – licență și disertație.

Pentru detalii despre calendar, procedură și acte necesare înscrierii, vă rugăm să accesați pagina departamentului la care sunteți înscris.

Vă rugăm să veniți și cu o jumătate de oră mai repede de cum sunteți programați!

 

Disertație – iulie 2018 | fișă de înscriere | declarație plagiat | acceptul profesorului coordonator |  acte necesare | date susținere și perioade de înscriere

 

 

 


Citește Regulamentul UBB de finalizare a studiilor de licență și masterat!


Potrivit Art. 26 și Art. 42 din Regulamentul UBB de finalizare a studiilor de licență și masterat, studenţii exmatriculaţi într-un an universitar anterior pot fi reînmatriculaţi (excepţie exmatriculaţii din anul I care nu se reînmatriculează), în acelaşi an de studiu (anul de studiu nepromovat), în primii 5 ani de la exmatriculare, la cerere, cu acordul consiliului facultăţii, în regim „cu taxă”. Numărul total al reînmatriculărilor nu poate depăşi durata ciclului de studii (nu mai mult de 3 pentru studiile cu durata de 3 ani, 4 pentru studiile cu durata de 4 ani, respectiv 2 pentru masteratele de 2 ani).