04
oct.
2021

Burse speciale pentru activitatea științifică 2021-2022

Regulamentul privind acordarea burselor speciale pentru activitatea științifică (Anexa 5 din Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți - ciclurile de studii licență și masterat - Aprobat prin HS nr. 5 515/31.03.2020 – Modificat și completat prin HS nr. 67/14.06.2021);
- Modelul de cerere de acordare a bursei speciale pentru activitatea științifică, atât varianta în limba română, cât și cea în engleză, pentru studenții străini, precum și anunțul în limba engleză.

Readucem în atenția D-voastră Hotărârea Senatului Nr. 8320/22.06.2020 privind Regulamentul de funcționare și organizare al Institutului STAR-UBB; în organizarea Institutului sunt cuprinse Programul de Excelență Academică și Programul de Excelență Next Generation - din care fac parte și studenții câștigători ai burselor speciale pentru activitatea științifică. 

Aplicațiile se vor depune prin intermediul platformei electronice dedicată burselor: https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/
 

Calendarul competiției: 

-          Depunerea aplicațiilor în platforma dedicată burselor (https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/): 5-20 octombrie 2021

-          Data sustinerii publice online: 29 octombrie 2021;

-          Transmiterea către CMCS a proceselor verbale referitoare la procesul de evaluare din facultăți: 29 octombrie 2021

-          Verificarea administrativă a aplicațiilor și selecția finală realizată de Consiliul Științific-UBB: 1-17 noiembrie 2021

-          Anunțarea rezultatelor: 18 noiembrie 2021; 

-          Finalizarea semnării contractelor de finanțare: 26 noiembrie 2021.

 

Informațiile legate de prezența competiție pot fi găsite la adresa: https://cercetare.ubbcluj.ro/ro/burse-speciale-pentru-activitatea-stiintifica-competitia-2021-2022/