Centrul de Cercetare în Comunicare și Inovare Socială (CoRe)

core@fspac.ro     +40 264-431505

Obiective CoRe

Organizarea membrilor centrului în grupuri de cercetare tematice bine definite.

Inițierea de proiecte de cercetare pe fiecare dintre tematicile stabilite și încadrarea acestora în planurile strategice de cercetare științifică la nivel național și internațional.

Creșterea competențelor de cercetare în rândul studenților, prin implicarea acestora în cercetarea științifică.

Implicarea studenților se va materializa atât prin contribuirea la dezvoltarea de cercetări împreună cu cadrele didactice, cât și prin participarea la manifestările științifice organizate de centru. Un exemplu elocvent este Conferința internațională a studenților în comunicare, un eveniment științific dedicat valorificării și diseminării rezultatelor cercetărilor realizate de către studenți.

Colaborarea cu alte unități de cercetare și academice din țară și din străinătate.

Acest lucru se realizează în vederea implementării de proiecte științifice comune și granturi de cercetare la nivel internațional.

Implicarea în proiecte cu terțe părți.

În acest sens, membrii centrului își propun să colaboreze cu mediul economic și cu cel administrativ în vederea încheierii de parteneriate și a dezvoltării de proiecte de cercetare comune.

0:00
0:00