Kedves végzők diákok. Az alábbiakban néhány hasznos tudnivalót foglalunk össze nektek a tanulmányok lezárásával kapcsolatosan.

A záróvizsga időszak május 23. és június 5. között zajlik, a pótvizsgaidőszak pedig június 6. és 12. között. Ebben az időszakban kell teljesíteni egyrészt a harmadéves tárgyakat, másrészt pedig az esetleges elmaradt vizsgákat. Az elmaradt vizsgák díját legkésőbb május 20-ig van lehetőség kifizetni. A fizetés kapcsán javasoljuk mindenkinek, hogy használja az Academic Info rendszerét.

Az államvizsga beiratkozási időszak június 7. és 21. között zajlik. Az írásbeli vizsga június 27-én, a szóbeli védések pedig június 29-én kerülnek megszervezésre. Mindkét esetben a kezdési időpont reggel 9 óra, a helyszín pedig a FSPAC1-es épület III/4-es terem. A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek: beiratkozási űrlap (online kitölthető), érettségi diploma és törzskönyvi kivonat (ezeket a titkárság tölti fel), születési bizonyítvány (másolat), személyazonossági igazolvány (másolat), 2 db okmány típusú fénykép (ezeket el kell juttatni a titkárságra), nyelvvizsgát igazoló okirat (titkárság tölti fel), az államvizsga dolgozat PDF formátumban, a vezető tanár írásos beleegyezése, eredetiségi nyilatkozat, vizsgadíj kifizetését igazoló nyugta (amennyiben szükséges). A beiratkozás a következő felületen keresztül történik: megnézem

Azon diákok, akik harmadéven megszerezték a szükséges 30 kreditet, viszont még marad el vizsgájuk, kérelmezhetik az évhosszabbítást, hogy be tudják fejezni a tanulmányaikat. Az évhosszabbítás egy egész évre történik, nem szükséges tandíjat fizetni, csak az elmaradt vizsgákat. Azon diákok, akiknek nem sikerül 30 kreditet gyűjteni, visszairatkozhatnak harmadévre. Lehetőség van távoktatásra is átiratkozni, viszont az csak román nyelven működik. Az évhosszabbításra, átiratkozásra, illetve visszairatkozásra a kérelmeket a titkárságon kell leadni szeptember 5. és 16. között.