Az alapképzéses diákoknak a három év alatt összesen három szakmai gyakorlatot szükséges teljesíteniük.  A mesterképzésen tanuló diákok esetében a két év alatt két szakmai gyakorlat teljesítése kötelező. A szakmai gyakorlatok elvárt időtartama két hét, vagyis legalább 10 munkanap. A szakmai gyakorlatot biztosító szervezet a gyakorlatozó diákok számára kinevez egy munkahelyi tutort, aki a gyakorlat alatt koordinálja, követi és értékeli a diákok tevékenységét.

A gyakorlat alatt a diákok nyilvántartást vezetnek a napi tevékenységükről. A gyakorlat végeztével pedig a munkahelyi tutor kitölti az értékelőlapot, a diák pedig az önértékelőlapot. Az ehhez szükséges formanyomtatványok megtalálhatók a Letölhető dokumentok résznél. A leadáshoz szükséges dokumentumcsomagot egy összefoglaló raport egészíti ki. A raportnak tartalmaznia kell a szakmai gyakorlatot biztosító szervezet rövid bemutatását, a gyakorlatot végző diák által végzett tevékenységek részletes bemutatását, valamint egy rövid összegzést a gyakorlatra vonatkozóan. A raport javasolt terjedelme 4-5 oldal.

A gyakorlatozó diák feladata továbbá, hogy a szervezettel kitöltesse, aláírassa és lepecsételtesse a szakmai gyakorlat egyezményt (conventie cadru) három példányban. Ezek közül egy példány visszakerül a szervezethez, egy példány marad az egyetemen, egy példány pedig a gyakorlatozó diáknál. Emellett az egyetem és a gyakorlatot biztosító szervezet között egy megállapodás (acord) is köttetik, amiből két példány szükséges. Egyik példány marad az egyetemnél, a másik példány pedig visszakerül a szervezethez. A megállapodás megkötése csak akkor szükséges, ha az illető szervezetnek az aktuális tanévre vonatkozóan nincs érvényes megállapodása a kommunikáció tanszékkel.

A leadáshoz szükséges dokumentumcsomag tehát tartalmazni fogja a munkahelyi tutor értékelőlapját, a napi tevékenység nyilvántartását, az önértékelőlapot, a szakmai gyakorlatot bemutató raportot, az egyezményt három példányban, illetve a megállapodást két példányban. A dokumentumcsomagot mappában, fedőlappal és tartalomjegyzékkel ellátva szükséges leadni a megjelölt határidőre a tanszéki titkárságon. A megjelölt időpontokat a Leadási határidők résznél lehet megtekinteni.

A szakmai gyakorlatokkal szembeni elvárás, hogy az elvégzett gyakorlatok különböző tevékenységi területeket fedjenek le. Jelenleg a három nagyobb terület a rendezvények, a médiaintézmények és a PR tevékenység köré épül. Emellett lehetőség van olyan specifikus tevékenységek végzésére is, mint online kommunikáció, arculattervezés, kiadványszerkesztés. A lehetőségek részletesebb bemutatása a Tevékenységi területek és Partner szervezetek részeknél található. A partner szervezetek között olyan intézmények találhatók, akikkel a tanszékünk már előzetesen együttműködési szerződést kötött, ezáltal pedig vállalták, hogy kommunikációs diákoknak gyakorlati lehetőséget biztosítanak.

A gyakorlatok értékelése a következő képlet szerint történik: 50% raport, önértékelő és napi tevékenység nyilvántartás, 30% munkahelyi tutor értékelőlap és 20% a szakmai gyakorlat rövid szóbeli bemutatása. A szóbeli bemutatásokra a leadási határidőknek megfelelő szessziós időszakban kerül sor.

Szakmai gyakorlat önértékelőlap:
letöltés

Szakmai gyakorlat tutori értékelőlap:
letöltés

Szakmai gyakorlat munkaidő-nyilvántartás:
letöltés

Szakmai gyakorlat megállapodás (szervezet és egyetem között):
letöltés (2 eredeti példány!)

Szakmai gyakorlat egyezmény (szervezet és gyakorlatozó diák között):
letöltés (3 eredeti példány!)

 

ALAPKÉPZÉS

1. ELSŐ SZAKMAI GYAKORLAT
másodév, első félév, kollokviumi hét (szesszió előtti utolsó hét)

2. MÁSODIK SZAKMAI GYAKORLAT
másodév, második félév, kollokviumi hét (szesszió előtti utolsó hét)

3. HARMADIK SZAKMAI GYAKORLAT
harmadév, első félév, kollokviumi hét (szesszió előtti utolsó hét)

 

MESTERKÉPZÉS

1. ELSŐ SZAKMAI GYAKORLAT
elsőév, második félév (szesszió alatt)

2. MÁSODIK SZAKMAI GYAKORLAT
másodév, első félév (szesszió alatt)

 

Médiaintézményeknél
pl. interjúkészítés, hírszerkesztés, vágás, műsorvezetés, beszámolók megírása, sajtótájékoztatókón való részvétel, anyaggyűjtés, téma javaslatok megfogalmazása
 
Rendezvényeknél
pl. fundraising, protokoll feladatok, médiakapcsolatok, arculat megtervezése, helyszíni önkéntesség, kapcsolattartás, event promó, kommunikációs stratégia kidolgozása, saját rendezvény megszervezése
 
Szervezeteknél
pl. PR irodai feladatok ellátása, közlemények és szövegek megírása, online kommunikációs felületek kezelése, plakátok és egyéb arculathordozók tervezése, ügyfélkapcsolattartás, kommunikációs gyakorlat politikai szervezeteknél, jelöltek kommunikációjának szervezése

Non-profit szervezetek

Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ)

Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT)

Romániai Magyar Közgazdász Társaság Ifjúsági Frakciója (RIF)

Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE)

Magyar Ifjúsági Tanács (MIT)

Reklám és branding ügynökségek

Affarit Studio

Diversity Advertising

Octopus Communication

Csagasa Consulting

Bloomberry Agency

Médiaintézmények

Paprika Rádió

Kolozsvári Rádió

Agnus Rádió

Maszol.ro hírportál

Transtelex.ro hírportál

Perspektíva diáklap

Szabadság napilap

Fesztiválok, rendezvények

BBTE Kommunikációs Napok

KMDSZ Diáknapok

Kolozsvári Magyar Napok

VIBE Fesztivál

Tabakó Fesztivál

DinaMIT! sikerkonferencia

Kapcsolattartó
Benedek István
benedek.istvan@fspac.ro

Miről szól a szakkoli? 

A BBTE Kommunikáció tanszéken működő szakkollégium egy olyan tehetséggondozó program, amelyben a résztvevő diákok egyrészt gyakorlati tapasztalatokkal gazdagodhatnak és valós piaci helyzetekben próbálhatják ki szakmai rátermettségüket, másrészt pedig tudományos törekvéseikhez kaphatnak személyreszabott mentorálást.

Mit jelent a junior és a senior program? 

A BBTE szakkoli idéntől junior és senior programot egyaránt hirdet. Előbbibe elsősorban olyan első- és másodéves alapképzéses, illetve első éves mesteris diákok jelentkezését várjuk, akik szeretnének valós vállalati projekteken dolgozni, kommunikációs terveket készíteni, ezekről pedig közvetlen visszajelzést kapni a megrendelő szervezet részéről. A junior program része egy olyan esettanulmány verseny, ahol a diákok csapatokban egy szervezet valós kommunikációs kihívására dolgoznak ki egy tervet. Emellett több olyan képzést és interaktív műhelymunkát is biztosítunk a szakkollégiumi tagoknak, amelyek segítenek elmélyíten iaz egyetemi évek során megszerzett tudást.

A senior programba elsősorban azoknak a diákoknak a jelentkezését várjuk, akik szeretnének tudományos tevékenységet folytatni – legyen az egy ETDK dolgozat vagy államvizsga, esetleg disszertációs munka. A diákok a szakkollégiumban ehhez nem csak egyéni mentorálást kapnak, hanem több olyan workshopon is részt vehetnek, amelyek a tudományos tevékenységük előrehaladását segítik, legyen szó időgazdálkodásról, előadástechnikáról vagy szakdolgozat író műhelyekről.

Miért éri meg szakkolisnak lenni? 

  • Junior programunkban valós eseteken dolgozhatsz;
  • Seniorként egyéni tutorálásban részesülsz;
  • Ingyenes képzéseken és műhelymunkákon vehetsz részt;
  • Közös kollégiumi estek és tanulmányutak várnak rád;
  • A junior program elismertethető szakmai gyakorlatként.

Jelentkezési határidő: 2022. november 4. (péntek) 23:59
Jelentkezési űrlap: megnézem

Miért éri meg? 

– egyéni tutoriális képzés
– szakmai kapcsolatépítési lehetőségek
– elméleti ismeretek gyakorlatba ültetése
– valós projekteken dolgozás lehetősége
– távlatilag munkaerőpiacon való elhelyezkedési lehetőség

Mit várunk el? 

– aktív szerepvállalás a projekt kidolgozásában
– folyamatos kapcsolattartás a megrendelővel
– határidők betartása
– szakmailag igényes raportok leadása

 

Ki pályázhat? 

A BBTE KOMM szakkoliba jelentkezhet minden olyan alap- és mesterképzéses diák, aki a jelentkezés pillanatában aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a BBTE Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám szakon.

 

Helyek száma

25 fő

 

 

 

Kapcsolattartó
Lázár Beáta
beata.lazar@fspac.ro

Makovecz Hallgatói Ösztöndíj 

A BBTE és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett ösztöndíjprogram alapképzéses, mesteris és doktoris hallgatók számára. A “magyar Erasmus”-ként is emlegetett mobilitási programmal egy félévet (5 hónap) tanulhatsz a Kárpát-medence bármelyik államilag elismert felsőoktatási intézményében. További részletek a program hivatalos oldalán: megnézem

Erasmus+  

Félévente hirdetik meg az Erasmus+ mobilitási programot. A diákok minden szintű képzésen (alap, mester és doktorképzés) legtöbb 12 hónapot tölthetnek áthallgatáson. A mobilitás során kötelező teljesíteni a 30 kreditet a célországban. Az igényelhető havi támogatás célországok függvényében 450-500 euró között mozog. További részletek a program hivatalos oldalán: megézem

Hunyadi János mobilitási program

A Kulturális és Innovációs Minisztérium az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen pályázatot hirdet Hunyadi János ösztöndíjas teljes szemeszteres részképzésre, valamint részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali munkarendű képzésein. Az ösztöndíjat mindkét félévben meghirdetik, pályázni egy lezárt tanulmányi évvel lehetséges alap- és mesterképzéses hallgatóknak. A program költőpénzt és szállást biztosít a budapesti Márton Áron Szakkollégiumba, vagy más vidéki településeken. További részletek: megnézem

KAPCSOLAT

CÍM: G-ral Traian Mosoiu út 71
TELEFON/FAX:  0264 431 505

E-MAIL: felveteli@fspac.ro