FELVÉTELI

BEMUTATÁS

Ha középiskolás éveid alatt belekóstoltál a diákrendezvények szervezésébe, szerettél reklámokat nézni, esetleg gyártani, aktívan részt vettél a helyi diáktanácsban, érdekelt, hogy miként építenek fel egy brand-et, rendszeresen írtál cikkeket a suliújságban, izgalmasnak találtad a régi és új média világát vagy te álmodtad meg a sulirádiót akkor nálunk a helyed.

A BBTE Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám Intézet három éves alapképzése olyan gyakorlati tudást biztosít számodra, amellyel sikeresen elhelyezkedhetsz a rendezvényszervezés, rádió- vagy televíziós műsorvezetés, PR tanácsadás, vagy éppen a reklámtervezés és gyártás területein.

Az utóbbi 10 évben végzett hallgatóink között van, aki szervezetek arculatának a tervezésével foglalkozik, van, aki rendezvények és kampányok tervezésében és lebonyolításában vesz részt, van, aki politikai pártok kommunikációjában tevékenykedik, de számos olyan alumni hallgatónk is van, aki a média világában találta meg számításait.

A felvételi három szakaszra bontható, ezek alapján alakul ki a végleges sorrend az állami támogatású, valamint tandíjköteles helyekre bejutott felvételizők között. Első szakaszban a beiratkozás során leadott motivációs levelek elbírálására kerül sor. A vizsgabizottság megfelelt/nem felelelt meg minősítéssel értékeli a leadott motivációs leveleket. A motivációs levél célja, hogy a vizsgabizottságot meggyőzze a felvételiző alkalmasságáról és megfelelő készségeiről.

Második szakaszban a helyek elosztására kerül sor az első szakaszt sikeresen teljesítő felvételizők között. A sorrend kialakítása során az elsődleges szempont az érettségi vizsga átlageredménye. Pontegyenlőség esetén második szempontként a magyar nyelv és irodalom tárgyból szerzett írásbeli eredmény számít. A harmadik szempont pedig a magyar nyelv és irodalom tárgyon kívül az érettségin elért legnagyobb írásbeli jegy.

A harmadik szakaszban kialakul egy végleges sorrend a tandíjmentes és tandíjköteles helyekre bejutott jelentkezőkről. Ebben a szakaszban a felvételiző dönt, hogy elfoglalja vagy visszautasítja a megszerzett helyét. Amennyiben a visszaigazolási időszakban valaki nem jelenik meg, felvételi szándéka automatikusan megsemmisül, az általa elfoglalható hely felszabadul, amit a várólistán szereplő diák tölthet be.

HASZNOS INFÓK

A 2023-2024-es tanévre a BBTE Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám Intézet összesen 60 helyet hirdet meg, amiből 37 ingyenes, 23 pedig tandíjkötelest. Az éves tandíj 3400 lejbe kerül, amit a tanév során négy részletben kell fizetni. A diákoknak lehetőségük van személyesen is iratkozni a Kar székhelyén szeptember 4-6. között, reggel 9 és 15 óra között. Emellett adott az online iratkozás lehetősége is a következő weboldalon: megnézem

Azon diákok számára, akik a továbbiakban a tanári pályára készülnek, a BBTE Tanárképző Intézete biztosít külön képzést.

Júliusi felvételi

A jelentkezők beiratkozása: július 15-19. között
(online az alábbi weboldalon: jelentkezem)

Az előzetes eredmények kihirdetése: július 22.

Fellebbezések, észrevételek, hibák jelzése: ​24 órán belül, az eredmények kihirdetése után

A megszerzett helyek visszaigazolása: július 23-25. között

Újraelosztási kérelmek benyújtása a várólistás diákok számára: július 23-25. között​

A megmaradt helyek újraosztása: július 27.

Az újraosztás utáni eredmények kihirdetése: július 27.

Az újraosztás utáni helyek elfoglalása: július 28-29. között​

A végleges eredmények kihirdetése: július 31.

További információk itt: www.fspac.online

Az online iratkozáshoz szükséges scannelt dokumentumok:

1. Jelentkezési lap 
(fișă tip de înscriere, aláírt formában, amit az online iratkozási platform generál)

2. Érettségi bizonyítvány és törzskönyvi kivonat 
(diplomă de bacalaureat și foaia matricolă)

3. Születési anyakönyvi kivonat 
(certificatul de naștere)

4.  Személyazonossági igazolvány
(carte de identitate) 

5. Orvosi igazolás 
(adeverință medicală) 

6. Beiratkozási díj kifizetésének igazolása
(dovada achitării taxelor de admitere) 

7. Motivációs levél* 
(scrisoare de motivație)
(letölthető formanyomtatvány: megnézem

*Amennyiben a felvételiző a BBTE Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományok Karon belül több szakra is jelentkezik, minden szak esetében külön motivációs levelet kell feltöltsön.

 

Kiknek szól?

A képzés azoknak a gyakorlati szakembereknek szól, akiknek mindennapi munkájuk szerves része a személyközi vagy a nagyobb csoportokkal való kommunikáció: oktatók, képzők, a média munkatársai, közép- és felsővezetők, jogászok, lelkészek, irodavezetők, human erőforrás menedzserek vagy más területek képviselői.

Mit kínál a program?

A képzési program gyakorlati jellegű. A két éves mesterképzés négy nagyobb modulra bontható. Ezek a következők: verbális kommunikáció, non-verbális kommunikáció, személyiségfejlesztés és önismeret, valamint arculatépítés.

Mi a felvételi menete?

A 2023-2024-es tanévre a felvételizők iratkozása online zajlik az alábbi weboldalon keresztül: megnézem.

Az iratkozásra a felvételi időszak alatt van lehetőség, tehát szeptember 4-6. között. Ebben a tanévben a mesterképzésen 50 helyet hirdetünk meg, amiből 17 ingyenes, 33 pedig tandíjköteles. A tandíjköteles helyekre bejutó diákok számára az éves tandíj 3400 RON, ami négy részletben fizetendő a tanév során.

A sikeres iratkozást követően egy interjúbeszélgetésre kerül sor, ami idén július 16-án kerül megszervezésre. Az interjúbeszélgetés menetéről a jelöltek az iratkozást követően emailben kapnak értesítést. A felvételi során az államvizsga érdemjegye (30%) és az interjú értékelése (70%) alapján alakul ki a végső sorrend. A motivációs interjú egy kötetlen formájú beszélgetés, melynek célja felmérni azt, hogy a jelentkező az oktatott / fejlesztett kompetenciáknak hol venné hasznát, tudja-e már, hogy szakmai érvényesülése érdekében milyen irányban szükséges fejlesztenie készségeit.

Júliusi felvételi

A jelentkezők beiratkozása: július 15-19. között
(online az alábbi weboldalon: jelentkezem)

Interjú: július 20.

Az előzetes eredmények kihirdetése: július 22.

Fellebbezések, észrevételek, hibák jelzése: ​24 órán belül, az eredmények kihirdetése után

A megszerzett helyek visszaigazolása: július 23-25. között

Újraelosztási kérelmek benyújtása a várólistás diákok számára: július 23-25. között​

A megmaradt helyek újraosztása: július 27.

Az újraosztás utáni eredmények kihirdetése: július 27.

Az újraosztás utáni helyek elfoglalása: július 28-29. között​

A végleges eredmények kihirdetése: július 31.

Az online iratkozáshoz szükséges scannelt dokumentumok:

1. Iratkozási űrlap aláírt formában
(fișă tip de înscriere, az online iratkozási platform által generált) 

2. Érettségi diploma és törzskönyvi kivonat
(diplomő de bacalaureat și foaia matricolă) 

3. Licensz diploma és törzskönyvi kivonat 
(diplomă de licență și foaia matricolă) 

4. Születési bizonyítvány
(certificat de naștere) 

5. Személyi igazolvány
(carte de identitate) 

6. Nyelvtudást igazoló okirat, legalább B1-es szint
(atestat, certificat de competență lingvistică) 

7. Orvosi igazolás
(Adeverință medicală eliberată de medicul de familie)

8. A beiratkozási díj kifizetésének igazoló dokumentuma
(dovada achitării taxelor de admitere) 

9. Motivációs levél
(A motivációs levél szabadon választott formátumban készül)

10. Önéletrajz (CV)
(Az önéletrajz szabadon választott formátumban készül) 

 

 

Azon diákok számára, akik a kommunikáció, reklám, közösségi média, közkapcsolatok, politikai kommunikáció vagy branding területén terveznek PhD fokozatot szerezni, a tanszéken működő Kommunikáció, Közkapcsolatok és Reklám Doktori Iskola kínál továbbtanulási lehetőséget.

A doktori iskolán belül román, angol vagy magyar nyelven lehet PhD dolgozatot írni. Magyar nyelvű dolgozat írására intézetünk habilitált oktatóinál van lehetőség: dr. Vincze Hanna Orsolya és dr. Kádár Magor.

A felvételi menetéről és a beiratkozáshoz szükséges iratokról részletesebb tájékoztatás található a BBTE Doktori Intézet weboldalán: megnézem

VINCZE HANNA ORSOLYA 

#médiareprezentáció #politikaikommunikáció #médiakonvergencia #newmedia #kommunikációs.kultúrák #interkulturális.kommunikáció 

Javasolt tematikák és felvételi bibliográfia letöltés

KÁDÁR MAGOR 

#imázselemzés #szervezeti.kommunikáció #place.branding #rendezvénymárkázás #érzékszervi.marketing #personal.branding 

Javasolt tematikák és felvételi bibliográfia letöltés

 

 

 

Hamarosan

kitöltött és kinyomtatott beiratkozási űrlap | beiratkozás online: megnézem

önéletrajz (Europass formátum)

publikációs jegyzék

érettségi diploma (eredeti vagy hitelesített másolat)

alapképzéses diploma és törzskönyv (eredeti vagy hitelesített másolat)

mesterképzéses diploma és törzskönyv (eredeti vagy hitelesített másolat)

születési bizonyítvány (eredeti vagy hitelesített másolat)

személyazonossági igazolvány (egyszerű fénymásolat)

a beiratkozási díj kifizetését igazoló nyugta

boríték típusú dosszié

 

  KAPCSOLAT

CÍM: G-ral Traian Mosoiu út 71
TELEFON/FAX:  0264 431 505

E-MAIL: felveteli@fspac.ro