A BBTE Kommunikáció szakkollégium a 2017-2018-as tanév második félévében négy projekttel várta az érdeklődő diákokat. A felvételt nyert 11 hallgató négy csapatba rendeződve valós projekteken dolgozhatott, ahol gyakorlatba ültethették mindazt az elméleti tudást, amit az egyetemi évek alatt megszereztek.

Idén a következő négy szervezet csatlakozott a programhoz, akik egy előzetes brief-et biztosítottak a szakkolis diákok rendelkezésére, amiben röviden ismertették az alaphelyzetet és az elvárásaikat. A diákok ezek alapján fogtak neki az egyes projektek kidolgozásának.

A Korzó Egyesület lelkes kolozsvári művészettörténészek saját kezdeményezéseként indult. Az egyesület rendszeresen szervez tematikus sétákat, ahol a város építészeti örökségeit ismerhetjük meg. A szakkolis diákok a szervezet mindennapi kommunikációs tevékenységét segítették ebben a félévben. Többek között részt vettek a 2%-os kampány megtervezésében, fotókat készítettek, médiamegjelenéseket generáltak, online kommunikációval foglalkoztak, különböző események népszerűsítésében vettek részt és a séták alatt is segítették a szervezet munkáját.

A Paprika Rádió egy esettanulmány elkészítésébe vontba be a szakkolis diákokat. A feladat egy helyzetfelmérés és kommunikációs terv elkészítése volt. A diákok többek között arra keresték a választ, hogy milyen témák vagy nyereménykategóriák mozgósítják leginkább a hallgatókat, milyen műsorokkal, kampányokkal lehet hatékonyabban elérni a fiatal hallgatói réteget, illetve a meglévő hallgatóságot milyen stratégiával lehet még nagyobb fokú interakcióra bírni.

Az UBB Invent egy olyan kezdeményezés, amely teret biztosít az egyetem szabadalmainak és kutatási eredményeinek bemutatására. Az UBB Invent célja a diákok és kutatók érdeklődésének felkeltése, egy találkozási felület, ahol az egyetem kapcsolatot teremt országos és nemzetközi gazdasági szereplőkkel, akik érdekeltek lehetnek bizonyos szabadalmak értékesítésében, kutatási eredmények felhasználásában. A BBTE Kommunikáció szakkolis csapata a kezdeményezés márka koncepciójának kidolgozásában vett részt, valamint javaslatokat fogalmazott meg a projekt népszerűsítésére vonatkozóan.

A Bere a la Cluj egy kézműves söröket gyártó kolozsvári vállalkozás. A szakkolis diákok egy népszerűsítő kampányt dolgoztak ki a megrendelőnek. A projekt a Run for your Beer nevet viselte, a cél pedig a márka ismertségének a növelése volt. A projektben résztvevő diákok egy valós projektben hasznosíthatták mindazt, amit rendezvényszervezésből, médiakommunikációból, közkapcsolatokból és reklámkommunikációból tanultak.

Ezúton is köszönjük a diákoknak, akik jelentkeztek és aktívan részt vettek a projektek kidolgozásában, a cégeknek és szervezeteknek, akik nélkül a szakkollégium nem valósulhatott volna meg, valamint Krippán Kingának, a koordinációért felelős oktatónknak.