Az egyetemi oktatás gyakorlat-orientált képzésének támogatására hivatott a BBTE Kommunikáció szakkollégium, amelynek küldetése, hogy a téma iránt érdeklődők számára egy olyan környezetet teremtsen, amelyben az egyetemi hallgatók a tanárok és a szakemberek segítségével gyakorlati kihívásokkal találkozhatnak.

Célkitűzés:
Kampány- és reklámkommunikációs tevékenységek vizsgálata és tervezése külső partnerek segítségével. A kampányok célcsoportjainak, céljainak és elvárt eredményeinek megfogalmazása. A kommunikáció szakon elsajátított elméleti ismeretek gyakorlatba ültetése. A szakkollégiumba felvételt nyert hallgatók promoválási és arculati tervek megvalósításán, illetve különböző kommunikációs projektekben dolgozhatnak. A munkafolyamat a megrendelői brief átvételével kezdődik, ezt követi az adott szervezet piaci környezetének a felmérése, a tervek kidolgozásához szükséges információk begyűjtése és feldolgozása, végezetül pedig a terv elkészítése és a javaslatok megfogalmazása.

A tevékenységek menete:
A félév során három előre meghirdetett találkozás a partner céggel a következő tematika szerint:

a) a megrendelő szervezetek bemutatkozása és a briefek átadása,
b) a csapatok félévközi beszámolója az eddigi megvalósításokról,
c) az elkészült projektek bemutatása és kiértékelés.

A félév során a szakkollégisták számára különböző konzultációkat és készségfejlesztési workshopokat szervezünk, hogy ez által is gazdagodjon szakmai és személyes tudásuk.

Miért éri meg?
– egyéni tutoriális képzés
– szakmai kapcsolatépítési lehetőségek
– elméleti ismeretek gyakorlatba ültetése
– valós projekteken dolgozás lehetősége
– távlatilag munkaerőpiacon való elhelyezkedési lehetőség

Mit várunk el?
– aktív szerepvállalás a projekt kidolgozásában
– folyamatos kapcsolattartás a megrendelővel
– határidők betartása
– szakmailag igényes raportok leadása

Ki pályázhat?
Bárki, aki kedvet kapott hozzá és első-, másod- vagy harmadéves, kommunikáció szakos diák

Helyek száma:
10 fő

Jelentkezési határidő:
Máricus 15. 23.59,
krippan.kinga@gmail.com
Mail tárgya: Szakkolégiumi jelentkezés 2018 *Családnév Keresztnév

Jelentkezés formája:
Szakmai CV és motivációs level küldése, amelyben megfogalmazandó a szakkollégiumos tevékenység során kívánt elvégzendő munka szakterülete.

Kapcsolattartó:
Krippán Kinga
krippan.kinga@gmail.com