Consiliere și orientare în carieră

Centrul Internațional de Carieră al Facultatății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării a fost constituit cu scopul de a sprijini studenții și absolvenții facultății în dezvoltarea unor cariere de succes. Ne propunem: creșterea gradului de angajabilitate al studenților, prin desfășurarea de activități de informare, consiliere și orientare în carieră; formarea și dezvoltarea capacității de decizie responsabilă și informată asupra traseului academic și profesional; facilitarea comunicării între studenți și cadrele didactice, angajatori și experți în consiliere; organizarea de evenimente și activități dedicate studenților (workshop-uri, training-uri, târguri de cariere); informarea studenților în legătură cu oportunitățile de practică profesională și internshipuri în firmele cu care facultatea colaborează.

Echipa: lect. dr. Anisoara Pavelea (CV), conf. dr. Mihaela Mureșan (CV), asist. dr. Claudia Chiorean (CV)

Contact: chiorean@fspac.ro