27
dec.
2023

In memoriam: Cziprián-Kovács Loránd

RO:

Profesorul Cziprián-Kovács Loránd, un distins membru al Departamentului de Administrație și Management Public, a fost un profesor pasionat și un coleg respectat. Contribuțiile sale valoroase în domeniul academic și devotamentul față de studenți au lăsat o amprentă profundă, inspirând generații viitoare. Ne aducem un omagiu plin de recunoștință și respect pentru viața și opera sa dedicată educației și dezvoltării în administrația publică.

HU:

Cziprián-Kovács Loránd professzor, a Közigazgatási és Közszolgáltatási Kar kiemelkedő tagja, szenvedélyes oktató és tisztelt kolléga volt. Értékes hozzájárulásai az akadémiai életben és elkötelezettsége a diákok felé mély nyomot hagytak, inspirálva a jövő nemzedékeit. Hálás és tiszteletteljes megemlékezéssel adózunk életének és az oktatásban, valamint a közszolgálati adminisztrációban végzett odaadó munkájának.

EN:

Professor Cziprián-Kovács Loránd, a distinguished member of the Department of Administration and Public Management, was a passionate educator and a respected colleague. His valuable contributions in the academic field and his dedication to students have left a profound imprint, inspiring future generations. We pay a heartfelt tribute to his life and work dedicated to education and development in public administration.