28
oct.
2022

Liste burse

Eventualele contestații se pot depune/transmite la secretariat până in data de 2.11.2022 ora 16.00. 

NU se admit contestații cu privire la numărul de burse acordate/specializare/an de studiu.