08
sept.
2022

Informații utile pentru studenți

DEPUNEREA CERERILOR DE REÎNMATRICULARE, PRELUNGIRE, ÎNTRERUPERE DE STUDII, RELUAREA STUDIILOR SAU MOBILITATE (TRANSFER) PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

Cererile de reînmatriculare, întrerupere de studii, reluarea studiilor sau mobilitate (= transfer) se depun prin completarea cererii și trimiterii acestia pe email secretarei responsabile cu specializarea la care sunteti inmatriculat în perioada 5-16 septembrie 2022. Vă rugăm să respectați termenul limită, după data de 16 septembrie nu se acceptă nici o cerere.

 

1. În cazul exmatriculării/reînmatriculării:

Studenţii care în anul universitar 2021-2022 (anul II şi anul III de studiu) nu au acumulat minim 30 de credite pe ambele semestre la disciplinele obligatorii, opţionale şi restanţele din anii precedenţi vor fi exmatriculați.

Studenţii care se află în această situaţie au posibilitatea depunerii unei cereri de reinmatriculare. Odată cu cererea de reînmatriculare se achita si taxa de reinmatriculare in valoare de 300 lei.

Taxa se poate achita pe platforma Academicinfo, la Casieria FSPAC (intre orele 8,00-12,00), transfer bancar in contul universitatii.

Cont UBB –

  • Banca: Trezoreria Cluj
  • IBAN: RO35 TREZ 2162 0F33 0500 XXXX
  • SWIFT: TREZROBU
  • COD CUI: 4305849

In cazul in care achitati prin transfer bancar va rugăm să specificați numele dvs./ FSPAC/specializarea/ taxa de reinmatriculare.

 

2. În cazul întreruperii studiilor:

Studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre pentru a  putea întrerupe studiile,  să fi acumulat minimum 30 de credite şi să depună o cerere de intrerupere a studiilor.

3. În cazul reluării studiilor:

Studenţii care îşi reiau studiile vor depune o cerere de reluare a studiilor.

 

 4. În cazul prelungirii de şcolaritate:

Studenţii din anul terminal, nivel licenţă și master care mai au examene restante (dar au cel puţin 30 de credite pentru anul universitar 2021/2022 pot solicita prelungirea studiilor pentru 1 an universitar prin depunerea/tramisterea cererii la secretariatul FSPAC.

Numărul solicitărilor pentru acordarea prelungirii duratei de studiu nu poate depăși numărul total al anilor de studiu (respectiv 3 ani nivel licenţă, 2 ani nivel master).

În cazul nedepunerii cererii de prelungire de şcolaritate în perioada 5-16 septembrie 2022, studentul este exmatriculat.

 

5. În cazul mobilităților:

5.1. Mobilitate internă (între specializările facultății):

Pentru mobilitate interna în cadrul FSPAC între specializări, studentul trebuie să fi urmat cel puţin 2 semestre şi să depună o cerere de mobilitate internă.

5.2 Mobilitate definitiva (între universități):

Conform art. 41 din Regulamentul privind activitatea studenţilor din Universitatea Babeş-Bolyai în baza ECTS, Universitatea Babeş-Bolyai acceptă prin mobilitate definitivă studenţii de la Universităţile din Consorţiu (Iaşi, Bucureşti şi Timişoara).

Mobilitatea definitivă la Universitatea Babeş-Bolyai poate fi solicitată numai de studenţi integralişti în luna septembrie a fiecărui an, iar cererile se depun în perioada 5-16 septembrie 2022. Universitatea Babeş-Bolyai acceptă prin transfer studenţi de la universităţile din Consorţiile la care UBB este parte.

 

CONTRACT DE STUDIU an universitar 2022-2023

Contractul de studiu (pentru anii 2 și 3 nivel licență / 2 master) se completeaza in ACADEMIC INFO in perioada 1-30 septembrie 2022.

Anul I de studii vor primi pe adresa de email declarata la admitere unser și parolă pentru platforma ACADEMIC INFO. (după data de 22.09.2022). Acesteia vor complete contractele de studiu pana la data de 3.10.2022.

 

Atentie!!!! După expirarea termenului de completare, platforma se va bloca, contractul neputând fi completat. Pentru a putea participa la cursuri este obligatoriu completarea acestui contract de studiu.