25
oct.
2021

Contestații burse

Contestații privind bursa de performanta/merit sau bursa de ajutor social se pot depune in perioada 25-27.10.2021.

Nu se accepta contestații cu privire la numărul de burse alocate/specializare/an de studiu.

Contestația scrisă si semnată se transmite pe adresa de email a secretarei responsabile cu specializarea.