Centre for International Development

Cine suntem / Who we are

Centrul pentru Dezvoltare Internațională este parte a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea Babeș-Bolyai. 

Centrul are ca activitate principală oferirea de training și cercetarea în domenii precum dezvoltarea internațională, consolidarea capacităților, implicarea diasporei, transferul de remiteri financiare și sociale.

Membrii centrului au fost implicați în ultimii ani în multiple proiecte de cercetare, de intervenție în comunitate și training și dezvoltă în mod permanent inițiative ce pot fi utilizate de indivizi, comunități si organizații implicate  în programe dezvoltarea internațională.

---------------------------

Centre for International Development (CID) is part of the Faculty of Political, Administrative and Communication Sciences, Babeș-Bolyai University. 

The main aim of the centre is to conduct training and research on topics as international development, capacity building, diaspora engagement, social and financial remittances.

The members of the center have been involved in recent years in multiple research, community intervention and training projects and are constantly developing initiatives that can be used by individuals, communities and organizations involved in international development.

Prezentare

Anatolie Coșciug este asistent universitar doctor, director adjunct al Centrului pentru Studiul Comparat al Migrației, interesat de migrația către și dinspre România și a altor fenomene conexe. Cele mai recente publicații ale sale includ articole academice, cărți și capitole de carte principalele edituri internaționale (Migration Studies, Journal of Ethnic and Migration Studies, CEEMR, Anthem Press, LitVerlag, etc.) și naționle din domeniu (Presa Universitară Clujeană, Editura de Vest, Quality of Life, etc.).

În plus, Anatolie este implicat în proiecte de consultanță și cercetare cu diverse organizații internaționale (World Bank, UNHCR), universități/centre de cercetare (Universitat Autònoma de Barcelona, Peace Research Institute Oslo, Universitatea din Bielefeld), fundații/asociații (Grupe SOS/Ateliere Fără Frontieră, PATRIR) și instituții publice centrale și locale (IGI, ADR). Anatolie Coșciug is Junior Lecturer PhD, deputy director at the Center for the Comparative Study of Migration, interested in the migration to and from Romania and other related phenomena. His most recent publications include articles, books and book chapters in some of the most important international (Migration Studies, Journal of Ethnic and Migration Studies, CEEMR, Anthem Press, LitVerlag, etc.) and local pubishing outlets (Presa Universitară Clujeană, Editura de Vest, Quality of Life, etc.).

Furthermore, Anatolie is involved in consultancy and research projects for various international organisations (World Bank, UNHCR), universities/research centers (Universitat Autònoma de Barcelona, Peace Research Institute Oslo, Bielefeld University), foundations/associations (Grupe SOS/Atelier Fără Frontieră, PATRIR) and central and local public institutions (IGI, ADR).