20
feb.
2024

Calendarul de acordare a burselor pt. semestrul II 2023-2024 și anexe

Noile modificări ale regulamentului de burse, începând cu semestrul 2 al anului universitar 2023-2024:

https://www.ubbcluj.ro/ro/studenti/burse/regulament_burse