30
sept.
2022

Burse speciale pentru activitatea științifică 2022-2023

 

Vă aducem la cunoștință lansarea competiției de burse speciale pentru activitatea științifică 2022-2023 la Universitatea Babeș-Bolyai.

În acest sens, atașăm prezentului e-mail:
- Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenți - ciclurile de studii licență și masterat - Aprobat prin HS nr. 48/11.04.2022; Regulamentul privind acordarea burselor speciale pentru activitatea științifică se regăsește în Anexa 5;

- Modelul de cerere de acordare a bursei speciale pentru activitatea științifică, atât varianta în limba română, cât și cea în engleză, pentru studenții străini, precum și anunțul în limba engleză

 

Aplicațiile se vor depune prin intermediul platformei electronice dedicată burselor: https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/

 

Calendarul competiției:  

- Depunerea aplicațiilor în platforma dedicată burselor (https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/): 3-20 octombrie 2022;  

- Transmiterea către CMCS a proceselor verbale referitoare la procesul de evaluare din facultăți: 4 noiembrie 2022;  

- Verificarea administrativă a aplicațiilor și selecția finală realizată de Consiliul Științific UBB: 7-18 noiembrie 2022

- Anunțarea rezultatelor: 21 noiembrie 2022;  

- Finalizarea semnării contractelor de finanțare: 25 noiembrie 2022.  

 

 

Informațiile legate de prezența competiție pot fi găsite la adresa: https://cercetare.ubbcluj.ro/ro/burse-speciale-pentru-activitatea-stiintifica-competitia-2022-2023/