Proiecte

SPiC - Studenți în Practică pentru o viitoare Carieră

Proiectul urmărește creșterea ratei angajabilității a 260 studenți (nivel licență și masterat) ai Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (UBB) înmatriculați la Facultatea de Drept (FD), Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) și la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (FSAS), prin îmbunătățirea competențelor profesionale și dobândirea experienței practice în urma participării la activități integrate: pregătire practică, consiliere și orientare în carieră, inovare socială, concursuri profesionale etc., toate acestea cu sprijinul și implicarea directă a reprezentanților pieței muncii.

Proiectul include un set de 6 activități, dintre care una este cea de asigurare a managementului proiectului, din aceasta făcând parte și sub-activitățile de  asigurare a implementării și a vizibilității proiectului prin intermediul măsurilor de informare și publicitate. Celelalte cinci activități sunt:

  • Încheierea parteneriatelor (50) dintre Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și partenerii de practică.
  • Organizarea și derularea stagiilor de pregătire practică pentru 260 de studenți, dintre care 90 ai Facultății de Drept, 85 ai Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării și 85 ai Facultății de Sociologie și Asistență Socială; această activitate include și monitorizarea traiectoriei profesionale a studenților care au beneficiat de stagii de practică prin proiect.
  • Organizarea și desfășurarea activității de consiliere și orientare profesională axată pe dezvoltarea de competențe profesionale cu implicarea reprezentanților pieței muncii. Această activitate include pe lângă activitățile obișnuite de consiliere și orientare în carieră și acțiuni inovative precum conferințe și dezbateri organizate de cele trei facultăți cu participarea reprezentanților unor angajatori renumiți din domeniul de studiu al facultăților. De asemenea, activitatea include organizarea evenimentului ”Zilele carierei” în fiecare dintre cele trei facultăți, acestea constituind încă o ocazie de interacțiune dintre studenți și  reprezentanți ai mediilor profesionale care prezintă interes pentru studenți. Tot în cadrul acestei activități este avută  în vedere organizarea de traininguri de public speaking,  argumentare logică și gândire critică și dezbateri demonstrative legate de carieră, dezbateri organizate sub formă de concurs cu premii pentru studenții participanți și cei câștigători.
  • Organizarea și desfășurarea activităților de inovare socială în comunitate, fiind avută în vedere organizarea unor acțiuni de inovare socială cu participarea unei comunității locale din mediul rural, într-un efort comun de valorificare a oportunităților locale, identificarea soluțiilor propuse la provocările sociale, contribuind astfel la dezvoltarea competențelor profesionale ale studenților și pregătirea acestora pentru carieră prin realizarea unor activități concrete din practica domeniilor pentru care se pregătesc.
  • Organizarea și desfășurarea competițiilor profesionale pentru studenți cu premii în bani și o mobilitate în UE. În mod concret, 120 studenți (cate 40 studenți de la fiecare facultate implicată în proiect) vor concura pentru obținerea unui premiu de participare (în valoare de 300 lei de persoană) sau pentru obținerea premiului cel mare constând într-o vizită de studiu pentru schimb de experiență la instituții reprezentative ale Uniunii Europene (Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul UE, etc).

Toate detaliile proiectului pot fi găsite aici.