Conținutul dosarului de selecție

  • declaraţie (se poate descărca de aici)
  • CV (model european) în limba de predare a universității partenere
  • scrisoare de intenţie redactată în limba de predare a universității partenere
  • certificat de competenţă lingvistică/recunoscut internaţional, nivel minim B2 (obligatoriu conform programului de studiu al universităţii partenere). Se poate obţine și de la Centrul Alpha/Centrul Lingua UBB***
  • proiect de studiu (2 pagini care să reflecte, pertinent și aplicat, interesul candidatului pentru profilul și programul de studiu al universității alese)
  • concursul constă în evaluarea dosarului (proiect de studiu, scrisoare de motivaţie, rezultate şcolare, CV) și într-un interviu cu comisia de selecţie

*** (După caz) Dosarele se acceptă și fără certificat lingvistic, sub rezerva faptului că studentul va fi testat online, pe portalul OLS, obținând un rezultat satisfăcător, imediat după selecție (Biroul Erasmus @CCI se ocupă de monitorizarea evaluării)

 

 

Notă: Fiecare document trimis va fi denumit separat, după exemplul: 

Nume_Prenume, Certificat lingvistic; Nume_Prenume, Proiect de studiu etc.