Conținutul dosarului de selecție

  • Fișa candidatului (se poate descărca de aici)
  • Declaraţie (se poate descărca de aici)
  • CV (model european) în limba engleză/franceză/germană/maghiară/spaniolă
  • scrisoare de intenţie redactată în engleză/franceză/germană/maghiară/spaniolă
  • adeverinţă care atestă rezultatele la ultima sesiune şi media pe anul(ii) precedenţi/media de admitere (se obţine de la Secretariat)
  • certificat de competenţă lingvistică*/certificat recunoscut internaţional, nivel minim B2 (obligatoriu conform programului de studiu al universităţii partenere)
  • proiect de studiu (1-2 pagini care să reflecte, punctual și aplicat, interesul candidatului pentru profilul și programul de studiu al destinației)
  • Concursul va consta, pe lângă evaluarea dosarului (rezultate şcolare, scrisoare de motivaţie, CV, eseu), într-un interviu cu comisia de selecţie

*se poate obţine de la Centrul Alpha/Centrul Lingua UBB