Programe Postuniversitare

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (UBB Cluj-Napoca) organizează următoarele programe postuniversitare:

Managementul administrației publice în colaborare cu Carl Vinson Institute of Government și James M. Cox  Jr. Center for International Mass Communication Training and Research (University of Georgia, SUA) și Michigan State University (East Lansing, SUA) . Programul vizează instituţiile/autorităţile din administraţia publică locală şi organismele subordonate acesteia, precum şi instituţiile deconcentrate, în speţă personalul ce ocupă funcţii de conducere sau îndeplineşte condiţiile de ocupare a unei funcţii de conducere, potrivit reglementărilor în vigoare. Absolvenții acestui program vor primi, pe lângă diploma de absolvire, și un certificat din partea Michigan State University.

Forma de învăţământ: zi

Limba de predare: română

Taxa: 2.400 lei

Durata programului: 6 luni

 

Managementul comunicării în sectorul public  împreună  cu Carl Vinson Institute of Government și James M. Cox  Jr. Center for International Mass Communication Training and Research (University of Georgia, SUA). Programul are ca obiectiv principal dezvoltarea abilităţilor manageriale și de comunicare în rândul personalului cu funcţii de conducere, reprezentare sau purtători de cuvânt din administraţia publică.

Forma de învăţământ: zi

Limba de predare: română

Taxa: 2.400 lei

Durata programului: 6 luni

Absolvenții acestor programe primesc, pe lângă diploma de la UBB, și certificate acordate de Michigan State University și University of Georgia.

 

Integritate Publică şi Politici Publice Anticorupţie, adresat persoanelor interesate de domeniul integrității în sectorul public. Programul vizează formarea profesională în domeniul integrității publice a persoanelor care ocupă funcţii şi demnităţi publice - parlamentari, aleşi locali, consultanți și consilieri politici, membri ai partidelor politice, consilierii d e etică și de integritate din instituțiile publice, jurnaliști și alți membri ai entităților profesionale implicaţi în implementarea politicilor publice și instrumentelor privind integritatea publică şi măsurile anticorupţie.

Forma de învăţământ: zi

Limba de predare: română

Taxa: 2.400 lei

Durata programului: 6 luni

 

Achiziții publice, concesiuni, parteneriat public privat. Acest program postuniversitar  ȋşi propune sã faciliteze pregătirea adecvată a personalului implicat în activitățile de achiziții publice ale autorităților contractante.

Forma de învăţământ: cu frecvență

Limba de predare: română

Taxa: 3.400 lei

Durata programului: 6 luni

 

Fiscalitate și audit financiar. Programul postuniversitar are ca obiectiv principal dezvoltarea cunoașterii și aptitudinilor practice în domeniul politicilor financiar-fiscale, pentru o mai bună implementare și înțelegere atât la nivelul administrației publice cat și în sectorul privat.

Forma de învăţământ: cu frecvență

Limba de predare: română

Taxa: 2.500 lei

Durata programului: 6 luni

 

Programul postuniversitar Metode aplicate de cercetare socială este oferit de Departamentul de Științe Politice și cuprinde o serie de cursuri de metodologia cercetării cu un pronunțat caracter aplicat, adresate atăt începătorilor, căt și avansaților, susținute de o echipă de profesori și practicieni cu experiență în domenii care presupun culegerea și analiza datelor sociale. Acesta se adresează deopotriva masteranzilor, doctoranzilor, cercetătorilor dar și celor a căror profesie presupune cunoștințe despre tehnicile și metodele de cercetare socială sau de piață. Taxă de școlarizare: 1000 ron.

Forma de învăţământ: zi

Limba de predare: română

Taxa: 1.000 lei

Durata programului: 2 luni    

 

Programul postuniversitar Branding şi brand design are ca obiectiv principal dezvoltarea abilităţilor manageriale și de comunicare în rândul gruplui ţintă menţionat şi va aborda o tematica axata pe elementele de strategie din spatele constructiei unui brand, pe identitatea de brand si pe comunicarea de brand, pozitionare, arhitectura, rebranding, vectorii de constructie - de la corporate identity la comunicarea interna si externa. De asemenea, programul îşi propune să ducă la îndeplinire următoarelor obiective specifice: insusirea notiunilor de baza legate de istoria si evolutia brandurilor, identificarea elementelor legate de arhitectura brandului, dezvoltarea abilitatilor de creare a strategiilor de brand, deprinderea metodelor si tehnicilor de evaluare si analiza a brandului. Taxă de școlarizare: 1800 ron.

Forma de învăţământ: zi

Limba de predare: română

Taxa: 1.800 lei

Durata programului: 6 luni