Cluj-Napoca

FSPAC a coordonat planurile de dezvoltare strategică locală pentru Cluj-Napoca (2007-2013, 2014-2020). Ambele acțiuni au implicat consultări extinse cu actorii relevanți din comunitate, o examinare aprofundată a cadrului strategic regional, național și european, analiza situației existente și decelarea tendințelor pe multiple direcții (demografică, economică, socială, tehnologică, etc.).

Grupul de coordonare a cuprins atât cadre didactice din cadrul facultății cât și studenți dornici să pună umărul la dezvoltarea comunității. Actualul plan strategic de dezvoltare al municipiului poate fi consultat pe site-ul primăriei.