Proiecte de cercetare

SPiC - Studenți în Practică pentru o viitoare Carieră

 

Universitatea Babeș-Bolyai, în parteneriat cu Baroul Cluj, implementează proiectului cu titlul „SPiC - Studenți în Practica pentru o viitoare Cariera”

Proiectul are o durată de 21 de luni și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.194.338,17 lei, din care 1.855.187,44 lei reprezintă valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR/FC/FSE/ILMT, 289.231,34 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național, iar 39.919,39 lei reprezintă valoarea cofinanțării eligibile a Universității Babeș-Bolyai.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea ratei angajabilității a 260 studenți (nivel licență și masterat) ai Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (UBB) înmatriculați la Facultatea de Drept (FD), Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) și la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială (FSAS), prin îmbunătățirea competențelor profesionale și dobândirea experienței practice în urma participării la activități integrate: pregătire practică, consiliere și orientare în carieră, inovare socială, concursuri profesionale etc., toate acestea cu sprijinul și implicarea directă a reprezentanților pieței muncii.

Activitățile proiectului

            Proiectul include un set de 6 activități, dintre care una este cea de asigurare a managementului proiectului, din aceasta făcând parte și sub-activitățile de  asigurare a implementării și a vizibilității proiectului prin intermediul măsurilor de informare și publicitate. Celelalte cinci activități sunt:

 • Încheierea parteneriatelor (50) dintre Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și partenerii de practică.
 • Organizarea și derularea stagiilor de pregătire practică pentru 260 de studenți, dintre care 90 ai Facultății de Drept, 85 ai Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării și 85 ai Facultății de Sociologie și Asistență Socială; această activitate include și monitorizarea traiectoriei profesionale a studenților care au beneficiat de stagii de practică prin proiect.
 • Organizarea și desfășurarea activității de consiliere și orientare profesională axată pe dezvoltarea de competențe profesionale cu implicarea reprezentanților pieței muncii. Această activitate include pe lângă activitățile obișnuite de consiliere și orientare în carieră și acțiuni inovative precum conferințe și dezbateri organizate de cele trei facultăți cu participarea reprezentanților unor angajatori renumiți din domeniul de studiu al facultăților. De asemenea, activitatea include organizarea evenimentului ”Zilele carierei” în fiecare dintre cele trei facultăți, acestea constituind încă o ocazie de interacțiune dintre studenți și  reprezentanți ai mediilor profesionale care prezintă interes pentru studenți. Tot în cadrul acestei activități este avută  în vedere organizarea de traininguri de public speaking,  argumentare logică și gândire critică și dezbateri demonstrative legate de carieră, dezbateri organizate sub formă de concurs cu premii pentru studenții participanți și cei câștigători.
 • Organizarea și desfășurarea activităților de inovare socială în comunitate, fiind avută în vedere organizarea unor acțiuni de inovare socială cu participarea unei comunității locale din mediul rural, într-un efort comun de valorificare a oportunităților locale, identificarea soluțiilor propuse la provocările sociale, contribuind astfel la dezvoltarea competențelor profesionale ale studenților și pregătirea acestora pentru carieră prin realizarea unor activități concrete din practica domeniilor pentru care se pregătesc.
 • Organizarea și desfășurarea competițiilor profesionale pentru studenți cu premii în bani și o mobilitate în UE. În mod concret, 120 studenți (cate 40 studenți de la fiecare facultate implicată în proiect) vor concura pentru obținerea unui premiu de participare (în valoare de 300 lei de persoană) sau pentru obținerea premiului cel mare constând într-o vizită de studiu pentru schimb de experiență la instituții reprezentative ale Uniunii Europene (Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul UE etc).

Rezultate

În urma implementării activităților prezentate anterior, sunt prevăzute următoarele rezultate:

 • 50 de acorduri de parteneriat pentru derularea stagiilor de învățare la locul de muncă pentru studenți; acordurile vor fi între Universitatea Babeș-Bolyai și angajatori în domeniile programelor de studiu ale celor trei facultăți;
 • 260 de studenți asistați în tranziția de la sistemul de învățământ la piața muncii prin participarea la activități de învățare la un potențial loc de muncă (stagii de practică);
 • 30 de subvenții acordate studenților care provin din grupuri vulnerabile (mediul rural);
 • un raport privind traiectoria profesionala a grupului țintă;
 • 100 de studenți beneficiari ai sesiunilor individuale și de grup de consiliere și orientare în carieră axată pe dezvoltarea de competențe profesionale;
 • 100 de studenți beneficiari de 2 vizite de studiu pentru consiliere și orientare în carieră: o vizită la Penitenciarul Gherla pentru 50 de studenți și o vizită pentru alți 50 de studenți la organizații și instituții publice centrale ca de exemplu Parlamentul României, Curtea Constituțională a României, Consiliul Superior al Magistraturii, Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, televiziuni cu transmisiune la nivel național etc.;
 • 9 conferințe/dezbateri și 2 seminarii tematice organizate cu implicarea reprezentanților pieței muncii;
 • 3 evenimente de tipul „Zilele Carierei” organizate cu implicarea reprezentanților pieței muncii pentru dezvoltarea de competențe profesionale extinse pentru studenți;
 • 45 studenți instruiți pentru dezvoltarea competentelor de public speaking, argumentare logică și gândire critică;
 • o caravana de inovare socială într-o comunitate rurală (comuna Beliș din județul Cluj),  în care vor fi implicați 45 de studenți; în cadrul caravanei va fi organizat și un concurs, ai cărui câștigători vor fi premiați;
 • 3 concursuri profesionale specifice facultăților implicate în proiect (de exemplu procese simulate pentru studenții Facultății de Drept, campanii de promovare și concursuri de producție media pentru Facultății de Științe Politice Administrative și ale Comunicării, proiecte de intervenție socială în comunitate pentru studenții Facultății de Sociologie și Asistență Socială), concursuri la care vor lua parte 120 studenți ai celor trei facultăți (câte 45 din fiecare facultate); 96 dintre studenții participanți la aceste concursuri vor beneficia de premii în bani, iar câștigătorii (24 de studenți) vor beneficia de o vizită de studiu pentru schimb de experiență la instituții reprezentative ale Uniunii Europene ca de exemplu Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Parlamentul European, Consiliul European etc.

Indicatori proiect

            Prin implementarea acestui proiect, Universitatea Babeș-Bolyai și-a asumat atingerea următorilor indicatori:

 • 210 studenți (dintre cei 260 înscriși în proiect) care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant/finalizează studiile (un ciclu de studii – nivel licență sau nivel masterat) până la finalizarea proiectului; dintre cei 210 studenți, 20 trebuie să fie din mediul rural;
 • 115 studenți/absolvenți (din cei 260), dintre care 5 din mediul rural care își găsesc un loc de muncă, până la finalizarea proiectului;
 • 30 de studenți (din cei 260) care urmează/își continuă studiile de formare (de exemplu cu un program de masterat, un alt program de licență, doctorat) până la finalizarea proiectului.

Echipa de management a proiectului

 • Manager de proiect - Dr. Teodora RAȚ
 • Coordonator activități facultatea de Drept – Conf. univ. dr. Marius HAROSA
 • Coordonator activități Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării – Nicolae URS
 • Coordonator activități Facultatea de Sociologie și Asistență Socială – Lect. uni. dr. Anca SIMIONCA

 

Pentru mai multe informații privind proiectul cu titlul „ SPiC - Studenți în Practică pentru o viitoare Carieră”, puteți contacta echipa de proiect la adresa de mai jos:

 

Universitatea Babeș-Bolyai

Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084, Cluj-Napoca, România

Tel: +40 264 405 300

Fax: +40 264 591 906

Email: contact@ubbcluj.ro