Beiratkozáshoz szükséges iratok:

1. Beiratkozási lap (kitölthető helyszínen vagy online a weboldalunkon; online kitöltés is kell kinyomtatva)

2. Személyigazolvány (eredeti)

3. Motiváció levél (kitölthető helyszínen vagy előzetesen)

4. Beiratkozási díj kifezetését igazoló nyugta (a Kar pénztáránál lehet kifizetni a felvételi időszaka alatt)

5. Érettségi diploma, vagy ezt helyettesítő okirat (a jelentkező visszakapja az adatok ellenőrzése után)

 

Helyek visszaigazolásához szükséges iratok:

1Érettségi diploma, vagy ezt helyettesítő okirat (a másolatot csak akkor fogadjuk el, ha a jelentkező igazolja hallgatói jogviszonyát más szakon)

2. Törzskönyvi kivonat

3. Születési bizonyítvány (eredeti és másolat)

4. Orvosi igazolás („clinic sănătos”) - (eredeti)

5. 2 db fénykép (¾ cm)

6. Személyigazolvány másolat

7. Tandíj első részletének kifizetését igazoló nyugta (amennyiben tandíjas helyet foglal el a jelentkező)

8. Papír mappa