Procedura de selecție

MOBILITĂȚI ERASMUS+

 

1.  candidații trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii:

 • Să fie înmatriculaţi la Universitatea „Babeş-Bolyai”
 • pot participa și studenții fără cetăţenie UE, cu obligaţia de  a  obţine  viza  în vederea deplasării în ţara de studiu
 • Să fie integralişti după ultima sesiune de examene
 • Să deţină un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională sau în limba în care se predau cursurile la universitatea parteneră

 

2.  conţinutul dosarului de candidatură

 • Fișa candidatului (se poate descărca de aici )
 • Declaraţie (se poate descărca de aici )
 • CV (model european) în limba engleză/franceză/germană/maghiară/spaniolă
 • scrisoare de intenţie redactată în engleză/franceză/germană/maghiară/spaniolă
 • adeverinţă care atestă rezultatele la ultima sesiune şi media pe anul(ii) precedenţi/media de admitere (se obţine de la Secretariat)
 • certificat de competenţă lingvistică*/certificat recunoscut internaţional, nivel minim B2 (obligatoriu conform programului de studiu al universităţii partenere)
 • proiect de studiu (1-2 pagini care să reflecte, punctual și aplicat, interesul candidatului pentru profilul și programul de studiu al destinației)

Concursul va consta, pe lângă evaluarea dosarului (rezultate şcolare, scrisoare de motivaţie, CV, eseu), într-un interviu cu comisia de selecţie

*se poate obţine de la Centrul Alpha/Centrul Lingua UBB

 Informaţii despre statutul studentului ERASMUS+ găsiţi şi pe http://cci.ubbcluj.ro/erasmus/erasmus.php