Beiratkozáshoz szükséges iratok:

1. Beiratkozási lap (kitölthető helyszínen vagy online a weboldalunkon)

2. Születési bizonyítvány (eredeti és másolat)

3. Személyigazolvány (másolat)

4. Érettségi diploma (eredeti)

5. Líceumi törzskönyvi kivonat (eredeti)

6. Licensz diploma vagy ezt helyettesítő okirat (eredeti)

7. Alapképzéses törzskönyvi kivonat (eredeti)

8. Nyelvtudást igazoló okirat, legalább B2-es szint (eredeti)

KIVÉTEL: Amennyiben az alapképzést a jelentkező idegen nyelven végezte, és a mesterképzés is elérhető azon a nyelven

9. 2 db fénykép (¾ cm)

10. Orvosi igazolás („clinic sănătos”) - (eredeti)

11. Egyéb a felvételi kiírásban meghatározott iratok (CV, motivációs levél)

12. Beiratkozási díj kifizetését igazoló nyugta

13. Amennyiben már elvégzett egy mesterképézést, ennek igazoló iratai (elvégzett évek, képzés formája)

14. Papír irattartó

 

Helyek visszaigazolásához szükséges iratok: (személyesen történik)

1Hiányzó iratok pótlása

2. Tanulmányi szerződés 

3. Visszaigazolási nyilatkozat

4. Tandíj első részletének kifizetését igazoló nyugta (amennyiben tandíjas helyet foglal el a jelentkező)