admitere

Anunțuri

 • [01.1.2021] Susținere publică a expunerilor orale și a tezei de doctorat în regim online

  Although the shared past of digitization and journalism stretches back at least to a half-century, digital journalism history is a field still in formation. Building on the momentum of the recent "historical turn" in digital media and internet studies, the aim of the conference is to bring together an interdisciplinary network of scholars to interrogate digital journalism histories and to start a global critical exchange on various approaches to and aspects of historicising digital journalism.

  As digital journalism has been re-configured by socio-historical contradictions of communication and complexities of its technological innovations, journalism scholarship should continuously strive for enhancing critical exchange to advance studies that intersect with numerous disciplines, theoretical approaches and methodological traditions. Emphasis of the conference is on the plurality of histories instead of one single digital journalism history, acknowledging diachronic as well as synchronic complexities of social relations, political contingencies, cultural traditions and power configurations between journalism and digitisation. Instead of enforcing one great master narrative, the conference aims to offer a space to embrace the co-existence of parallel, sometimes complementing, often conflicting historical investigations and narratives.

  By aiming to explore the intersections of history, culture, digital technology and journalism, the conference welcomes papers and panels that are grounded on diachronic or synchronic explorations of digital journalism "pasts", while elaborating the relevance of its historical findings for digital journalism "futures". The conference invites theoretical and methodological reflections on historicising digital journalism as well as original single case studies or comparative inquiries into the phenomena from the decades of the long digital revolution of journalism. The conference welcomes papers that examine the digital journalism histories of the global "centers" and we especially encourage inquiries from the "peripheries" of digital journalism development and scholarship.

  Possible topics include, but are not limited to:

  1. Mythologies of technology: reconsidering "dead" and "new" technologies in journalism
  2. Transforming social control in the digitized newsroom: investigating separation and integration tendencies
  3. Re-configuring the labour process in digital journalism: between standardisation and creativity of digital news production
  4. Digital platforms, tools and practices in journalism: from Teletext, CD-ROMS and Minitel to www, smartphones and social media
  5. Changing skillsets in digital journalism: deskilling, reskilling, upskilling newsworkers
  6. (Dis)continuities of forms and genres in journalism
  7. Labour relations of digital journalism: standardisation, precarisation, entrepreneurialism
  8. Liquefied identities of digital journalism: boundary work between “online" and "offline" journalists, "professional" and "citizen” journalists, journalists and "technologists", "journalists" vs "bloggers"
  9. Re-inventing journalistic profiles: from "mouse monkeys", "meta journalists" to "robot journalists"
  10. Digitized audiences between participation and commodification
  11. Business models of digital journalism: from legacy media ecosystem to platform capitalism
  12. Ethical, legal and regulatory issues of digital journalism: from www to automation
  13. Particular online journalistic genres moving online: digital music, sport, food journalism

  Technical details and important dates

  Deadline for submitting abstracts and panel proposals is November 20, 2021 (CET).

  Please submit all submissions via this online form.

  Panel proposals should consist of 3 or 4 papers, and all the paper abstracts belonging to a proposed panel should be submitted individually through the form. The maximum length for panel and paper abstracts is 400 words.

  Conference talks will be 15 minutes long followed by 5 minute long discussions.

  Further information will be found on the constantly updated website:

  Organizers and contact information

  The conference will be held at Budapest University of Technology and Economics (BME), and is jointly organised by the Department of Sociology and Communications, Faculty of Economic and Social Sciences, BME and the Social Communication Research Centre, University of Ljubljana (UL).

  Should you have any questions, please feel free to contact the organizers:

  Dr. Tamas Tofalvy, Associate Professor (BME) tofalvy.tamas@gtk.bme.hu

  Dr. Igor Vobic, Associate Professor (UL) igor.vobic@fdv.uni-lj.si

 • [29.10.2021] 3RD YECREA JOURNALISM STUDIES SECTION PHD-WORKSHOP

  Utrecht, Țările de Jos

  Termenul limită pentru depunerea abstractelor : 7 noiembrie 2021

  YECREA Journalism Studies Section invită doctoranzi să-și depună propunerile pentru cel de-al 3-lea workshop de doctorat găzduit la Conferința ECREA Jurnalism Studies Section 2022 de la Universitatea de Științe Aplicate din Utrecht. Acest workshop își propune să pună în legătură cercetători în jurnalism cu colegi cu experiență în domeniu.

  Colocviul va avea loc pe 2 martie 2022, la Universitatea de Științe Aplicate din Utrecht. Scopul este de a oferi mentorat membrilor studenților doctoranzi ai Secției de Studii Jurnalistice. Participanții vor avea ocazia să își prezinte proiectele de doctorat și să primească feedback detaliat de la cercetătorii care lucrează pe subiecte conexe.

  Acceptăm toate proiectele de doctorat teoretice și empirice care se concentrează pe cercetarea în jurnalism. De asemenea, susținem cu fermitate propunerile candidaților doctoranzi la începutul sau la mijlocul proiectului lor, deoarece aceștia beneficiază cel mai mult de feedback.

  Doctoranzii interesați trebuie să trimită următoarele:

  1. un rezumat de 500 de cuvinte care subliniază 1) subiectul, 2) raționamentul din spatele alegerii, 3) abordarea teoretică și 4) dacă este cazul, aplicarea empirică,
  2. un document separat cu numele, afilierea instituțională, data estimată a absolvirii și coordonatorul,
  3. o listă ordinată de cinci respondenți potențiali (vă rugăm să încercați să alegeți savanți care ar putea participa la o conferință de secțiune în context european).

  Vă rugăm să trimiteți e-mailul trimiterilor dvs. la Phoebe Maares (phoebe.maares@univie.ac.at) până la 7 noiembrie 2021. Trimiterile vor fi analizate printr-un proces de examinare dublu-orb și vom trimite o notificare de acceptare până în decembrie 2021. Nu va exista nicio taxă pentru participarea la workshop, deoarece Centrul de Cercetare Jurnalism de calitate în tranziție digitală de la Universitatea de Științe Aplicate din Utrecht sprijină cu amabilitatea workshop-ul. Pentru a participa la Conferința ECREA JSS, participanții vor trebui să se înregistreze și să plătească separat taxa de conferință.

  Participanții ale căror rezumate vor fi acceptate vor fi rugați să trimită o lucrare completă de până la 6000 de cuvinte până la 2 februarie 2022 (obligatoriu pentru participare). Acesta va fi trimis respondenților selectați pentru a le oferi o imagine cuprinzătoare a proiectului.

  Mai multe informații sunt disponibile pe acest site.

 • [29.04.2020] Susținere publică a expunerilor orale și a tezei de doctorat în regim online

  Proceduri de susținere publică a expunerilor orale și a tezei de doctorat în regim online – în starea de urgență poate fi consultată aici.

 • [09.01.2020] Înscriere proiect POCU 123793 Cercetător, viitor antreprenor - Noua Generație

  Se organizează a doua serie de admiteri în proiectul POCU 123793 Cercetător, viitor antreprenor - Noua Generație, care îi vizează pe studenții Doctoranzi de an 2 și Post-doctoranzi.

  Informațiile despre înscrierea doctoranzilor și post-doctoranzilor în proiectul POCU 123793 și documentele care urmează a fi completate, le găsiți publicate aici.

  La butonul Grup Țintă găsiși informațiile legate de calendarul de înscrieri pentru doctoranzi și post-doctoranzi și documentele pe care aceștia trebuie să le completeze și să le depună la Oficiul Programelor Europene (Str. M. Kogălniceanu, nr. 3, biroul 4). Aceste documente sunt identice atât pentru doctoranzi, cât și post-doctoranzi. Dacă studenții au întrebări, le recomandăm să ne scrie la adresa career@ubbcluj.ro.